vattenskada i tak inomhus, och utredare kenneth berglund, hyresgästföreningenKommunens tillsyn av underhåll i hyreshus kan bli lättare om avgiften införs, tror Kenneth Berglund, utredare på Hyresgästföreningen. Foto: stocksolutions/Shutterstock.com och Kristian Pohl/Hyresgästföreningen

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Ett nytt regeringsförslag kan sätta större press på hyresvärdar att åtgärda bristande underhåll av deras hyresfastigheter. Genom att hyresvärdana själva får betala avgiften för kommunernas kontroller ska färre hyresgäster behöva vänta länge på att något görs åt fel på fastigheten, skriver Hem & Hyra.

Kommunerna har tillsynsansvar för fastighetsägare och kontrollerar att de följer de plan- och byggregler som finns. Men Hyresgästföreningen anser att den här tillsynen brister på många håll. Kommunerna är inte tillräckligt hårda med hyresvärdar som slarvar med underhållsplikten, menar de, och därmed kostar kontrollerna skattepengar.

Nu föreslår regeringen en lösning på problemet, nämligen att hyresvärdar och fastighetsägare själva ska betala för tillsynskostnaderna för kommunen om de inte har skött underhållet av fastigheten. Förhoppningen är att brister då kommer att åtgärdas snabbare, och hyresgästerna slipper vänta på underhåll.

Boverket ska utreda regler kring avgiften

Avgiften föreslås betalas av hyresvärdar som inte följer reglerna för exempelvis byggnation, elsäkerhet, ventilation och värmeförsörjning. Även fastighetsägare som inte sköter husen eller utemiljön ordentligt ska få betala avgiften.

Det är Boverket som kommer att utreda exakt hur avgiften kommer att hanteras rent praktiskt. En fråga som behöver ses över är anmälningar som saknar grund men ändå leder till en kontroll. Denna utredning ska presenteras i slutet av februari 2021.

Kommuner får mer resurser för tillsyn

Lars Brask arbetar som utredare på Boverket. Han berättar att det är svårt för kommuner att komma åt byggnader och tomter som har blivit vanvårdade. En av orsakerna är att de som sköter tillsynen inte har någon rätt att få betalt för insatsen.

Därför tror han att en avgift för slarviga fastighetsägare skulle ge kommunen större möjlighet att anställa personal för att fokusera mer på tillsynsfrågorna.

Avgiften gynnar både hyresgäster och kommuner

Hyresgästföreningens utredare för stadsutveckling, Kenneth Berglund, håller med om att den lagstadgade tillsynen är svår för kommunerna att leva upp till. 

– Den här avgiften skulle kunna vara ett stöd till kommunen för att kunna utöva tillsyn. Det gagnar inte minst berörda boende, men även kommunen i stort, säger han till Hem & Hyra.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]