bostadspriserna-backar

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Siffror visar att bostadspriserna runtom i landet är både stillastående och svagt sjunkande. Det går alltså att se tendenser till avmattning i stora delar av landet. De höga priserna kan ha nått sin maxgräns och frågan är vad denna backning i bostadspriser beror på.

Nyproduktion ökar utbudet av bostäder

En anledning till de stillastående bostadspriserna diskuteras vara det ökade utbudet av bostäder. Framför allt nyproduktion är en orsakande faktor. Priserna på denna typ av bostad ligger i allmänhet högre än liknande bostäder som inte är nyproducerade. Efterfrågan har på senare tid inte lyckats mäta upp till prisklassen. I Storstockholm var nedgången i bostadspriser en procent, medan priserna i centrala Stockholm föll med två procent. Detta kan bero på att det byggs allt fler bostäder för att minimera bostadsbristen i huvudstaden. Detta ger en stor påverkan på hela landets bostadsmarknad eftersom 4 av 10 lägenheter säljs i Stockholmsområdet.

Förberedelser inför det nya amorteringskravet

Amorteringsreglerna på bolån gör det svårt för många att köpa bostäder, framför allt i de dyrare områdena. Under mitten av 2017 spekulerades det mycket huruvida regeringen skulle införa ett nytt amorteringskrav eller inte. Detta kan ha gjort marknaden mer försiktig eftersom många ville vänta på beskedet innan köp eller försäljning.

Tips! Eftersom bostadsmarknaden varit ganska osäker de senaste månaderna är det många som istället hyr ut för att invänta mer stabilitet. Planerar du att hyra ut din bostad bör du läsa vår guide till uthyrning.

Det skärpta amorteringskravet gick igenom i slutet av november 2017. Amorteringskravet gäller för nya bolån och innebär att högt belånade hushåll kommer tvingas amortera mer av sitt bolån varje månad. Än så länge är det svårt att säga hur detta kommer påverka bostadsmarknaden. Vissa tror att priserna kan gå uppåt igen för att många vill passa på att köpa innan det nya amorteringskravet börjar gälla. Andra tror att marknaden avstannat ännu mer på grund av detta, just eftersom konsekvenserna är ännu okända.

Media påverkar potentiella köpare

Situationen på bostadsmarknaden är något som ständigt rapporteras i media. Det nuvarande läget på bostadsmarknaden och medierapporteringen kring detta har en ökad påverkan på läget. Media kan vara mer inflytelserikt än vad många tror. Många hushåll har speciella framtidsutsikter. Medias rapporter kan däremot manipulera detta genom att rapportera om bostadsmarknaden. På så sätt spär de egentligen på hela situationen och bidrar ännu mer till att många varken vill köpa eller sälja bostad.
Det kan vara bra att försöka läsa båda sidor av beslut och spekulationer när det gäller bostadsmarknaden. Exempelvis har Boupplysningen skrivit om effekterna av det nya amorteringskravet ur både kritikers och förespråkares perspektiv.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]