Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Den fallerande bostadsmarknaden leder till att privatpersoner inte längre kan fullfölja förhandskontrakt skriva sedan år tillbaka. Trots det är de juridiskt bundna att göra det. Juristen Ingrid Uggla säger i Svenska Dagbladet att bostadsutvecklarna bör ta ett större ansvar.

Förhandsavtal innebär att kunder köper bostäder som ännu inte existerar. Kontrakten tecknas år i förväg baserat på den dåvarande ekonomiska situationen.
Ingrid Uggla företräder 25 klienter som tidigare har skrivit på förhandsavtal på nyproduktioner. På grund av förändringar på bostadsmarknaden är det avtal som klienterna inte längre kan fullfölja.

Vagt regelverk blir problem för konsumenter

Uggla är en av de jurister som under 90-talet tog fram villkoren för bostadsrättslagen. Att köpa sin bostad i förväg hoppades de då skulle underlätta processen, men det anser hon inte ha blivit fallet.
Reglerna behöver förtydligas, menar Uggla och framför allt att avtalen måste tidsbegränsas till någon grad.
– Förhandsavtalen bör vara kvar, men sex månader är lagom. Det skulle ställas mycket högre krav på mäklare och bostadsutvecklare, säger hon i en intervju med SvD.
Idag företräder hon 25 klienter som sitter fast i förhandsavtal som de saknar möjlighet att möta. Bostadsutvecklarna står fast vid att köparna är juridiskt bundna att genomföra köpen.

Problemet med förhandsavtal är bristande framtidsinsikt

Bostadsmarknaden har efter en lång tid av ständigt stigande bostadspriser bytt riktning. Plötsligt faller värdet på köpares befintliga bostäder och bostadsutvecklarna står med svårsålda nyproduktioner som få har råd med.
Resultatet är konsumenter som hamnar i kläm.

Tips! Boupplysningen har en mer ingående guide för hur köp av en nyproduktion går till. Läs mer om det som karaktäriserar förhandsavtal.

Kunders lånelöften faller, och även det får konsumenten betala för. Ett lånelöfte är bankens uppskattning av hur stort lån du kan få, och är inte bindande.
Det gör att löftet faller igenom om den ekonomiska situationen förändras.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]