Bostäder i LinköpingI Linköping har uteblivna bygglov gjort att bostadsrätter tappat kraftigt i värde. Foto: MKunpot/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Nuvarande lagstiftning gör det möjligt för bedragare att lura bostadsrättsköpare. Det menar Bolagsverkets jurist Johanna Sahlman i en intervju med Svenska Dagbladet efter att flera bostadsrätter i Linköping har sålts utan bygglov.

Bolagsverkets jurist Johanna Sahlman efterlyser en översikt av bostadsrättslagen. Anledningen till att Bolagsverket nu vill att lagen ses över är efter att flera sålda bostadsrätter i Linköping riskerar att bli värdelösa för köparna eftersom det inte har funnits något bygglov för dem.

Som lagen ser ut i dag menar Sahlman att köparen själv måste kontrollera att den bostadsrätt man planerar att köpa har bygglov. Säljaren har själv inget ansvar, vilket gör att det finns förutsättningar för bedragare att lura på köpare bostadsrätter där bygglov saknas.

Ekonomisk plan behöver inte innehålla uppgifter om bygglov

I fallet i Linköping registrerades den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen redan år 2013 hos Bolagsverket. I den finns det inget skrivet om huruvida föreningen har bygglov eller inte. Nu har det visat sig att något bygglov överhuvudtaget inte finns för nästan hälften av föreningens bostadsrätter.

Konsekvensen av de uteblivna byggloven är att bostadsrätterna tappar flera miljoner kronor i värde.

– Även om man tycker att det borde vara så, finns inget lagkrav på att den ekonomiska planen ska uppge om det finns bygglov eller ej. Jag upplever att det går att luras på det här sättet, säger Johanna Sahlman till SvD Näringsliv.

Drabbade kan tvingas väcka talan mot Boverkets certifierade intygsgivare

De som ansvarar för den djupare kontrollen av nya bostadsrättsföreningar är intygsgivare som certifieras av Boverket. Intygsgivarna är dock inte anställda av Boverket utan arbetar privat. Till följd av en lagteknisk miss går det dock inte att rikta sanktioner mot intygsgivare för fel som har registrerats innan 2018.

För att de drabbade ska kunna kompenseras krävs därför att de väcker skadeståndstalan mot intygsgivarna. Eftersom det inte är Boverkets egna anställda som sköter intygsgivningen går det inte att rikta krav mot myndigheten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]