Bolån

Uppdaterad: 13 juni, 2023

Över 10 000 har anmält intresse till att flytta över sina bolån till den nya aktören, Enkla. Många lockas av räntan på 0,95 procent bundet över tre år. Men risken finns att kunderna inte får förlänga sina bolån efter detta.

Enklas kunder kan inte garanteras nya bolån efter löptidens slut

Många lockas till Enkla på grund av den låga räntan. För ett lån bundet på tre år får kunden en ränta på 0,95 procent. Men samtidigt kan bankkreditinstitutet inte garantera att kunderna får förlänga sina lån när löptiden går ut. Det skulle innebära att kunderna blir tvungna att betala tillbaka hela lånet på tre år.
Man kommer genomgå enskilda bedömningar av varje kunds ekonomiska situation.
”Beroende på din situation diskuterar vi en eventuell förlängning, alternativt om du önskar att flytta ditt bolån till en annan aktör”, skriver Enkla på sin hemsida.
Stora förändringar i ekonomin kan påverka kundernas möjligheter att få nya lån, exempelvis betalningsanmärkningar.
– Får du en betalningsanmärkning under tiden du har bolån hos oss får vi ta den diskussionen. Är det så att vi kommer att kasta ut dig på gatan? Nej, det gör vi inte. Vi kommer att göra allt för att ta hand om våra kunder, säger Alexander Widegren, företagets vd, till Breakit.

Vid prisfall kan det bli svårt att få nytt bostadslån

Det värsta tänkbara scenariot för Enklas kunder är om de inte får förlänga sitt lån utan tvingas betala tillbaka hela lånebeloppet, samtidigt om deras bostad sjunkit i värde. För en person med ett lån på 4 miljoner kronor och en bostad värd 5 miljoner kronor räcker det med att priserna faller på 20 procent för att belåningsgraden ska bli 100 procent.
I ett sådant läge är det inte någon bank som kommer bevilja ett bostadslån. Istället blir det till att ta ett dyrt blancolån för att pressa ned belåningsgraden till under 85 procent för att därefter ansöka om ett nytt bostadslån.

Betryggande med kreditprövning som gäller minst 30 år

Den kreditprövning som Enkla gör gäller mellan 30-50 år, vilket är betryggande. Det innebär att du kan få förlängt bolån även om belåningsgraden skulle gå upp över 85 procent i samband med ett prisfall på bostadsmarknaden.
– Så länge inget stort händer med din ekonomi får du samma deal eller liknande, säger Alexander Widegren.
Samtidigt gäller det att komma ihåg att Enkla inte har några egna pengar. Man är beroende av investerare på obligationsmarknaden. Det i sin tur styr vilken ränta man som kund kan få från företaget. Därav kan man inte på förhand säga exakt vilken ränta en kund kan bli erbjuden efter det att löptiden gått ut.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]