marginaler bolån ränta

Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

I Finansinspektionens (FI:s) uppdrag från regeringen för 2023 ingår bland annat att hitta ett sätt att stärka konsumentens ställning på bolånemarknaden.1,2 Det senaste året, 2022, har de mycket låga rörliga räntorna mer än fördubblats samtidigt som bankernas kostnader har ökat ännu mer än räntorna. Bruttomarginalen på bolån har sjunkit.

Konsumenten behöver se över sina bolån och jämföra

När räntorna stiger behöver man som konsument se över sina bolånevillkor och förhandla med olika banker för att sänka sina kostnader. Jämför villkor! Om bolånetagarna skulle byta bank oftare kan det mycket troligt leda till lägre boräntor.

Finansinspektionen (FI) publicerar bruttomarginalen på rörliga bolån för att konsumenterna ska kunna använda detta vid förhandling om bolåneräntan. Bankernas räntenetto påverkas av flera faktorer. Räntenettot är den skillnad som uppstår mellan bankens totala räntekostnad för finansieringen och bankens totala ränteintäkt för att låna ut pengar. Bolånen är en stor del av bankernas utlåning, men även annan utlåning samt utlåning till företag finns med i detta.

Källhänvisning:

1)https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2023/bankernas-bruttomarginal-pa-bolan-fortsatter-att-minska/

2)https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/bankernas-bruttomarginal-pa-bolan/

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]