fastighet med lägenheterMajoriteten av hushållen tror fortfarande på stigande bostadspriser, men det är betydligt färre än förra månaden. Foto: Fotobine/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Färre hushåll tror på ökande bostadspriser än förra månaden, visar SEB:s boprisindikator. En faktor som har påverkat är Riksbankens höjning av reporäntan. Det är också färre som tror på fallande priser, medan betydligt fler tror att priserna kommer att förbli oförändrade, skriver SvD Näringsliv.

Under hösten 2019 trodde sex av tio hushåll att bostadspriserna skulle stiga. Det visade den månatliga mätningen av SEB:s boprisindikator.

Men nu verkar många hushåll ha övergått till att göra mer försiktiga bedömningar av bostadsmarknadens prisutveckling. I mätningen för januari är det nämligen 8 procentenheter färre hushåll som tror på stigande priser, jämfört med i december. Andelen har därmed sjunkit till 52 procent.

Avvaktande prognoser från hushållen

Det är också färre än tidigare som tror på fallande bostadspriser, bara 9 procent. I stället är det fler som tror att prisläget kommer att vara oförändrat. En tredjedel av hushållen har den åsikten, vilket är nästan dubbelt så många som i höstas.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, konstaterar att hushållen är avvaktande så här i början av det nya året, även om boprisindikatorn fortfarande ligger kvar på en relativt hög nivå.

– Troligen bidrar både Riksbankens räntehöjning och de sämre allmänekonomiska utsikterna till hushållens mer neutrala inställning, säger han till SvD Näringsliv.

Hushållen tror på högre reporänta om ett år

I december höjde Riksbanken reporäntan till 0 procent, efter att den har legat på minus i 5 års tid. Enligt SEB:s undersökning tror hushållen att reporäntan kommer höjas ytterligare till nästa år, till i snitt 0,46 procent.

Även detta är en kraftig uppgång enligt SEB, då hushållen trodde på 0,07 procent bara förra månaden. Hushållen har alltså högre förväntningar på räntan än Riksbanken själva indikerar i sin prognos.

Ändå svarar majoriteten av hushållen att de fortsätter att ha rörlig bolåneränta. Bara 6 procent har planer på att binda räntan under den närmaste tiden.

Flest tror på stigande bostadspriser i Skåne

Det är framför allt i Skåne som hushållen har en stark tro på stigande bostadspriser. Där är andelen så mycket som 57 procentenheter fler än dem som tror på fallande priser, medan skillnaden i landet i stort är 43 procentenheter.

Prisutvecklingen har länge varit starkast i Malmö och andra områden i Skåne. Mest troligt påverkas den av att Danmarks bostadsmarknad är stark. Dessutom har priserna varit lägre än i andra storstadslän, och därför har amorteringskraven inte påverkat bostadspriserna i lika hög grad.

Stockholms bostadsmarknad har återhämtat sig och stigit till ett boprisindex på 47 procentenheter. Boprisindex är skillnaden mellan dem som tror på stigande respektive fallande bostadspriser.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]