Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Tusentals sparande har betalat för en bostadskö som nu ska läggas ner, på grund av ett nedlagt samarbete. De drabbade kommer inte att ersättas för förlusterna, trots att det sammanlagt rör sig om tiotals miljoner kronor.

Handelsbankens bostadskö kommer att utgå, och det utan ersättning till de kunder som betalat för den. Det gick Svenska Dagbladet ut med under måndagen.

Bostadskön styrdes av Bostadsrätterna och var kopplad till en fond hos Handelsbanken. Samarbetet mellan Handelsbanken och Bostadsrätterna ska nu avslutas vilket innebär att alla sparade köpoäng går förlorade. De avgifter som fondens kunder betalat för bostadskön kommer inte heller att betalas tillbaka.

Tusentals drabbade av nedläggningen

Under måndagen publicerade SvD en artikel om hur Handelsbanken lagt ned den egna bostadskön. Anledningen uppges vara att Bostadsrätterna inte kan erbjuda tillräckligt många bostäder.
Den ursprungliga utkomsten var tänkt att vara att kunder fick förtur till bostadsrätter medan de sparade ihop en kontantinsats. Nu har kunderna istället betalat tiotals miljoner för att stå i en kö som inte leder någonstans.
8 500 kunder är för närvarande aktiva bosparare i samarbetet. Dessa kommer inte få någon kompensation för tiden och engagemanget.

Bostadskön var ett samarbete med Bostadsrätterna

Systemet fungerade så att för varje 100 kronor som sparades i fonden gavs en köpoäng i utbyte. Som mest kunde man få 120 köpoäng per år. Intresseföreningen Bostadsrätterna skötte bostadskön medan Handelsbanken förvaltade pengarna.

Förvaltningsavgiften för bosparfonden var 1,5 procent, och en tredjedel av det gick till Bostadsrätterna. Med dem utanför sammanhanget kommer Handelsbanken att fortsätta förvalta fonden, men sänka avgiften.
– Förvaltningen av fonden fortsätter och den blir nu som en vanlig Sverigefond, säger Magdalena Alveskog, ställföreträdande vd för Handelsbankens fonder till SvD.

Storstäderna har största bostadbristerna

Bostadsbristen är inte bara stor bland Handelsbankens kunder. Boupplysningen har tidigare skrivit en artikel om rekordlånga bostadsköer, där vi berättar att 243 av landets 290 kommuner har fler bostadssökande än de har bostäder.
Sedan 2010 har antalet bostadssökande mer än fördubblats i Stockholm, Malmö och Göteborg. Siffran har på åtta år ökat från 463 000 personer till 928 000.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]