fyra glada vänner går tillsammans i fin stadsmiljöEn viktig del av samhällsutvecklingen är att unga har självständiga bostäder och naturliga platser att mötas på. Foto: Mangostar/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 1 juni, 2021

Eget boende är centralt för att unga ska ha bättre levnadsvillkor och makt över sina liv. Det säger Boverket i en rapport över ungdomspolitiken. Även attraktiva mötesplatser för ungdomar är något som Boverket vill lyfta fram, inte minst i mer utsatta bostadsområden.

Boverket har gett ut en lägesrapport över ungdomars situation inom myndighetens områden. Det handlar om ungdomars levnadsvillkor, inflytande i samhällsutvecklingen och makt över sina egna liv.

Rapporten finns att ladda ner gratis från Boverkets hemsida.

Egen bostad avgörande för självständigheten

En viktig del i punkten om levnadsvillkor är att ungdomar har tillgång till en bra bostad. För de flesta unga i Sverige är boendesituationen bra. Men vissa grupper har det svårare, inte minst för unga med utländsk härkomst och dem som bor i bostadsområden som är socialt utsatta.

Att kunna bo självständigt påverkar också i hög grad vilken makt ungdomar har över sitt eget liv. Bristen på bostäder och låga inkomster för unga gör att många bor hemma längre än de skulle vilja.

Något annat som bidrar till ungas självständighet är säkra cykelvägar mellan platser som ungdomar rör sig på. Det gör nämligen att unga själva kan ta sig fram mellan dessa platser.

Konkurrens om markyta missgynnar ungdomar

En annan faktor som Boverket tar upp i sin rapport är ungdomars utbud av mötesplatser, där de kan delta i aktiviteter tillsammans med andra. Ett exempel för detta kan handla om ordentliga skolgårdar. Allmänna samlingslokaler öppna för ungdomar är också viktiga för att unga ska kunna engagera sig demokratiskt och ha inflytande i samhällsutvecklingen.

Det råder stor konkurrens om marken när nya ytor och fastigheter ska produceras. Det gör att ytorna som barn och unga har att röra sig på blir allt mindre.

Boverket ger bidrag till samlingslokaler för unga

Just ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler är något som Boverket varje år beviljar bidrag till. Det här året är det 17,6 miljoner kronor som delas ut, fördelat mellan 17 projekt runt om i Sverige, enligt Boverket. Myndigheten prioriterar särskilt samlingslokaler i bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta.

Bidragspengarna ska gå till insatser som stödjer verksamheten i lokalerna, enklare ombyggnationer eller anpassningar av allmänna samlingslokaler och dess utemiljöer till ungdomsverksamhet. Det övergripande syftet är att göra samlingslokalerna mer attraktiva för ungdomar.

Bidraget kan också användas för att stimulera kultur- och fritidsaktiviteter för ungdomar, eller finansiera teknisk utrustning och andra inventarier för att utveckla mötesformen kring aktiviteterna i lokalen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]