Byggnation nyproduktion 2023

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Byggandet av bostadsrätter har dämpats och hyresrätterna går snart också med förlust.

– Inget kommer att byggas, eftersom det i nuläget inte är lönsamt att bygga, säger Linda Lövgren, bostadsanalytiker till Svenska Dagbladet.

Byggkarusellen snurrar inte längre – det var ett tydligt budskap när branschen samlades i slutet av februari. Det säljs just nu nästan ingen nyproduktion.
– Hushållen är deppiga och har inga planer på att köpa nybyggd bostad de närmaste månaderna, menar Linda Lövgren.
Riksbankschef Erik Thedéen säger:
– Acceptera inte de högsta priserna utan gå till dem som erbjuder lägre priser!
Erik Thedéen menar att hushållen kan spela en roll i detta genom att göra kloka val. Inflationssiffran är oroande och siffrorna från Statistiska Centralbyrån har visat sig landa högre än både Riksbankens och storbankernas prognoser. Ökningen är den största på flera decennier.

Alldeles för hög inflation

Riksbanken förväntas höja styrräntan ytterligare under våren. Det mest oroande är den underliggande inflationen, det vill säga inflationen utan effekterna av räntorna och energipriserna. Det finns inget som tyder på att det kommer att vända nedåt.
– Mycket talar för att inflationen ska falla tillbaka i år men osäkerheten är stor och ledamöterna diskuterade om den kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt, skriver Riksbanken i sitt protokoll enligt Svenska Dagbladet.

Riksbanken har svårt att möta inflationsmålet när kronan har försvagats. Man säljer av värdepapper och statsobligationer, åtgärder som man räknar med ska trycka upp marknadsräntorna. Nästa gång när Riksbankens ledamöter samlas den 25 april kommer man att ha tillgång till ny information och kanske kan osäkerheten minska. Bland annat finns då Riksbankens nya företagsundersökning att tillgå och nya inflationsutfall.

Här kan du läsa mer:
https://www.svd.se/tagg/bostadsmarknad

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]