hus med lägenheter med grönska runt omkringUnderskott av bostäder är ett något mindre utbrett problem bland kommunerna i år än förra året. Foto: a40757/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det är färre kommuner som upplever sig ha underskott på bostäder än förra året. Hem & Hyra skriver att balansen på bostadsmarknaden verkar förbättras i många av kommunerna. Dock finns det fortfarande grupper som är hårt drabbade av bostadsbrist runt om i landet, inte minst nyanlända.

Boverket varnade förra året om fortsatt hög bostadsbrist, där hela 240 av Sveriges 290 kommuner hade underskott på bostäder.

Nu ser läget dock ljusare ut. I år har antalet kommuner som uppger underskott på bostäder sjunkit till 212 stycken, alltså 28 färre än 2019 och ytterligare färre än för två år sedan. I procent motsvarar de 212 kommunerna 74 procent av landets kommuner.

Fler kommuner upplever balans på bostadsmarknaden

Det är också fler kommuner som upplever att deras bostadsmarknad är i balans. 66 procent anser att bostadsmarknaden i kommunen fungerar bra. Förra året var det 20 färre som tyckte det.

En av tre kommuner tror att balansen på bostadsmarknaden kommer att förbättras inom de tre närmaste åren.

En av orsakerna till att situationen har vänt är att allmännyttan år 2019 växte med 3,5 gånger så många bostäder som det föregående året. Närapå 9 600 nya lägenheter i kommunal regi byggdes under fjolåret.

Flera grupper är fortfarande drabbade av bostadsbrist

Trots denna ljusning är det fortfarande en av fyra kommuner som upplever bostadsbrist, påpekar Boverket. Detta innebär problem för flera grupper av människor som står utanför bostadsmarknaden och har svårt att komma in där. Boverket lyfter särskilt fram unga, studerande, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som drabbade grupper.

Omkring hälften av Sveriges kommuner har också ett underskott på bostäder för personer som är nyanlända till Sverige. De nyanlända som har ordnat sin bostad på egen hand utan att bli anvisade av kommunen har en ännu värre situation. Där är det två tredjedelar av kommunerna som upplever ett underskott på bostäder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]