radhus under uppbyggnad med byggställningar runtByggtakten har ökat för hyresrätter och varit stabil för bostadsrätter och småhus. Foto: arturasker/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I våras var prognoserna för bostadsmarknaden dystra. Men i stället har vi sett en mycket stark utveckling. Bland annat har bostadsbyggandet överstigit Boverkets bedömning, som gjordes redan innan pandemin började.

Nu presenterar Boverket en ny prognos, där 54 000 bostäder förväntas ha påbörjats i år och 52 500 under nästa år.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren är glad över att bostadsbyggandet har haft en så överraskande utveckling, särskilt när läget är så osäkert.

– Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger han i ett pressmeddelande.

Bostadsbyggandet är ikapp befolkningsökningen

För att bemöta Sveriges befolkningstillväxt behöver vi bygga 41–43 000 bostäder varje år under det här decenniet. Om vi dessutom ska bygga bort underskottet som finns av bostäder behövs 59–66 000 bostäder per år, enligt Boverkets bedömning. Behovet av vilka bostäder som behövs och hur många skiljer sig åt mellan olika regioner.

Enligt nuvarande beräkningar går därmed bostadsbyggande i takt med befolkningsökningen i Sverige. På vissa håll i landet överstiger byggandet till och med befolkningsökningen i regionen. 

Dock är underskottet fortfarande stort, på grund av att byggandet inte har hållit det tempo som behövts under tidigare år.

Fler hyresrätter och stabilt byggande av bostadsrätter

Räknar man även med ombyggnationer har preliminärt 55 500 bostäder påbörjats under 2020. Det är en ökning från förra året.

20 procent fler hyresrätter har påbörjats under året. För bostadsrätter och småhus har det byggts ungefär lika mycket som tidigare. Dock ser det förstås olika ut beroende på region.

Bostadspriser kan öka byggtakten för hus och bostadsrätter

Något annat som har ökat i år är bostadspriserna. Tack vare det kommer byggandet av småhus och bostadsrätter troligtvis att öka under 2021. Av samma anledning tror Boverket att hyresrättsbyggandet kommer att minska, även om intresset är fortsatt stort från investerare. 

Boverkets nationalekonom Hans-Åke Palmgren ser en risk i den höga byggtakten för hyresrätter. Dessa har ofta lägen som är mindre attraktiva, vilket gör det osäkert hur länge efterfrågan håller i sig.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]