lägenhetshus i stockholm med gröna träd runt omkringÄven på Stockholms bostadsmarknad, där förutsättningarna har sett lite annorlunda ut, har försäljningen ökat under maj. Foto: vvoe/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Försäljningsvolymen för villor och bostadsrätter har slagit rekord under maj, visar statistik från Hemnet. Bland annat beror ökningen på att köpare och säljare har accepterat det nya prisläget. Trenden börjar visa sig även i Stockholm som tidigare haft en trögare bostadsmarknad, skriver SvD Näringsliv.

Under maj var utbudet rekordhögt på bostadsmarknaden till följd av utdragna bostadsaffärer och stillastående priser. Ungefär 24 000 bostadsrätter och 17 000 villor fanns ute till försäljning på Hemnet under maj.

Men även försäljningssiffrorna från Hemnet visar på rekordhöjder. 9 930 av bostadsrätterna blev sålda under månaden och 5 713 av villorna. Dessa siffror är de högsta sedan 2013 då Hemnet startade sina mätningar.

Försäljningen är sex procent högre än i oktober 2018, då den senaste toppen noterades.

Fler köpare och säljare anpassar sig till prisläget

Det stora utbudet är en förklaring till försäljningsrekordet. En annan orsak är att såväl köpare som säljare har börjat anpassa sig till det gällande läget på marknaden.

Tidigare är det främst köparna som har anammat det nya prisläget medan säljarna länge ligger kvar i de gamla priserna, menar Erik Holmberg som är analytiker på Hemnet.

– Nu verkar det som att både säljare och köpare i högre utsträckning accepterar prisbilden, säger han till SvD Näringsliv.

Stockholms försäljningsvolym kommer ikapp resten av landet

Stockholm sticker ut i mätningarna jämfört med andra platser i Sverige. Här är priserna generellt högre, och därför påverkas marknaden mer av skärpta amorteringskrav och hårdare kreditgivningsregler från bankerna.

Enligt Erik Holmberg har priserna inte sjunkit mer i Stockholm än på andra ställen, men försäljningen har gått ner eftersom säljarna har backat när de inte har fått sitt förväntade pris för bostaden.

Stockholm har tidigare legat lite efter när det gäller försäljningsvolymen. Men enligt statistiken för maj månad har nu huvudstaden kommit ikapp trenden som funnits i resten av Sverige under 2019.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]