Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Tusentals bindande avtal för nyproduktioner kan vara ogiltiga. Många anger tidpunkten för inflyttning allt för svepande vilket ger köpare möjligheten att häva köpet. Det kan vara extra lockande för köpare som skrivit avtal i ett tidigt skede och förlorat mycket pengar på boprisfallet.

Tusentals ogiltiga avtal på nyproduktioner

Bostadsproducenter skriver tusentals ogiltiga avtal. Avtalen är otydliga gentemot köparna om när nyproducerade bostadsrätterna ska vara inflyttningsklara, det meddelar flera av landets främsta bostadsjurister.
– Så länge bostadsrättspriserna steg, var alla med på tåget. Men nu när priserna faller är ingen med på tåget och det blir bekymmer, säger bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla, till SvD.

Inflyttningsdatum används allt för svepande

Enligt bostadsrättslagen krävs det att bostadsproducenterna anger en tidpunkt för när boendet ska vara inflyttningsklart. Många gånger kan den tidpunkten anges som ett halvårslångt tidsspann vilket i lagens mening eventuellt inte kan anses vara en sådan tidpunkt.
– Det vanliga har blivit att bostadsproducenterna anger ett tidsintervall på två kvartal. Men eftersom det är för långt, blir avtalet ogiltigt, säger Ingrid Uggla.
Uggla berättar för SvD att hon till och med stött på årslånga tidsspann som angetts som tidpunkt. Just innebörden tidpunkt har aldrig testats rättsligt. Och ingen har heller velat pröva den då priserna varit på uppgång och bostäderna varit lätta att sälja.
– I dag är läget helt annorlunda. Man bygger väldigt mycket och många aktörer har sålt på ritning alldeles för tidigt. Det här handlar inte bara om prisfallet, utan också om att det lätt blir förseningar. Det finns familjer som sålt sin villa och står utan bostad.

Flera köpare vill hoppa av exklusiv nyproduktion på Östermalm

I dag står många köpare med avtal som starkt kan ifrågasättas. Läget blir än mer intressant med tanke prisfallet vi ser. I Östermalms mest exklusiva nyproduktion är det flera köpare som vill hoppa av till följd av boprisfallet. Med ogiltiga avtal kan det bli möjligt. Många har förlorat flera miljoner från dess att avtalen skrevs till idag.
– Nu har vi en situation där man har förhandsavtal med mycket höga belopp, skrivna i ett mycket tidigt skede. Samtidigt ser vi i Stockholm prisfall på 10 procent på tre månader. Har man betalat förskott på 10 procent och lägenheten kostar uppåt 20 miljoner, så blir frågan: ”Hur hoppar vi av ett förhandsavtal”, säger Ingrid Uggla.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]