miniatyrhus omringat av mynt på träbordTrots nya restriktioner och ekonomisk osäkerhet fortsätter bostadsmarknaden i Sverige att blomstra. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

En ny smittovåg har nått Sverige, där skarpa restriktioner och oro inför framtiden har påverkat många delar av samhället. Men bostadsmarknaden är till synes fortfarande oberörd av coronapandemins negativa effekter, och under november fortsatte bostadspriserna att stiga ytterligare. Det rapporterar SvD Näringsliv via TT.

Förutom en liten nedgång i våras, just efter att coronapandemin bröt ut på riktigt i Sverige, har bostadsmarknaden hållit sig förvånansvärt stark med högt försäljningstryck och snabbt ökande bostadspriser. Det gäller framför allt bostadsrätter. Vi har nu drabbats av en andra virusvåg, med skarpa restriktioner och osäkerheter gällande arbetsmarknad och ekonomi som följd, men bostadsmarknaden visar inga tecken på avmattning. Tvärtom.

Stigande priser i november

Enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik steg lägenhetspriserna i november med en procent (riket), medan priserna i Storstockholm ökade med två procent. Trycket på villamarknaden har även det varit högt under året, och priserna har i stort sett följt samma mönster som lägenhetspriserna. Men i november var villapriserna oförändrade i riket, men gick däremot upp med en procent i landets tre storstadsregioner.

Vi söker nya typer av boenden

Svensk Mäklarstatistiks försäljningschef Hans Flink menar att pandemin har förändrat vårt sätt att se på våra bostäder. Många både bor och jobbar i hemmet i dag, och vi ställer högre krav på att det ska kännas både trivsamt och vara tillräckligt stort.

– Man söker en annan typ av boende där man också vill kunna ha plats för en hygglig arbetsplats. Det är därför vi ser en sådan fortsatt efterfrågan på tre- och fyrarummare liksom exempelvis radhus och villor, säger han till TT.

Fler bostadsrättsförsäljningar

I år har även antalet bostadsförsäljningar nått nya rekordnivåer. Bara i november såldes cirka 11 000 bostadsrätter, vilket är en ökning på sex procent jämfört med motsvarande period 2019. Intresset för fritidshus är stort, och under året har priserna ökat med tolv procent.

Priserna kan sjunka om arbetslösheten ökar

Enligt Hans Flink är det framför allt högre arbetslöshet som skulle kunna orsaka osäkerhet på bostadsmarknaden nästa år. Om permitteringarna eller uppsägningarna ökar påverkas hushållens ekonomi, vilket i sin tur kan leda till sjunkande bostadspriser.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]