Foto: alljoh / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Allt fler bostäder behövs men antal byggstarter minskar. Bankernas allt tuffare krav, den minskade efterfrågan och befolkningens bristande betalkraft uppges vara några anledningar till detta.

Den oro som finns på bostadsmarknaden har gjort bankerna försiktiga i sin utlåning till den nyproduktion som behövs för den ständigt ökade befolkningen.

Bankernas hårda krav kritiseras

Sverige har en växande befolkning vilket innebär att det behövs fler bostäder. Men enligt Sveriges Byggindustrier faller antalet byggstarter. Det beror på flera saker. Bland annat på att efterfrågan har minskat i och med det nya amorteringskravet och att bankerna ställer tuffa krav. Det kan handla om att lägenheter i bostadsrättsföreningar ska vara sålda långt innan byggstarten.
– Man kan ifrågasätta om så tuffa krav för att ge lån till att dra igång byggprojekt är rimligt, säger bostadsminister Peter Eriksson, till SvD.

Bostadsministern vill att fler kommuner ska bygga mer

Boverket vill se minst 80 000 nya bostäder per år. Detta då Sverige vuxit med cirka en miljon invånare på tio år. Folkökningen bara fortsätter med cirka 100 000 per år. För att undvika obalans och segregation vill Peter Eriksson se att fler orter tar ansvar för integrationen genom att bygga mer.
– Allt pekar på att Sverige vinner långsiktigt på att vi blir fler människor, så detta är inga stora långsiktiga problem, om vi nu klarar av och även tar den här chansen, säger han.
Eriksson föreslår mer bostadsplanering på regionnivå för att få fler kommuner att bygga mer.

Saknas betalkraft för hyresrätter

Fler fastighetsbolag uppger till SvD att antal nyproduktioner kommer falla, till stor del på grund av att de blivit svårsålda, vilket gör att man inte beviljas lån från bankerna. Inom byggbranschen hävdar man även att det saknas betalkraft för hyresrätter. Många fastighetsförvaltare resonerar ofta att hyresgästens bruttoinkomst ska vara minst tre gånger högre än hyran.
Det argumentet köper inte Peter Eriksson. Han tror att man både kan bygga mer och billigare. Han argumenterar för att fler och fler får jobb, även nyanlända, och att det därmed finns betalkraft. Kraven som finns många gånger anser han vara orimligt höga.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]