björn wellhagen, vd för MäklarsamfundetBjörn Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet, vill se åtgärder för att hjälpa förstagångsköpare att få lån till att köpa en bostad, nu när bankerna blir mer restriktiva. Foto: Caroline Berg/Mäklarsamfundet

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Priserna på bostadsmarknaden sjunker allt mer i takt med att bostadsköparna håller tillbaka i budgivningen. Åtstramning från bankerna och ökande utbud är andra tecken på en orolig bostadsmarknad, skriver SvD Näringsliv.

Många bostäder säljs nu under sitt utgångspris. Tidigare under året var andelen bostäder som prutades neråt 5 procent i Stockholm och Göteborg. Sedan mitten av mars har den andelen ökat till 15–20 procent.

I början av året brukade medianpriset på bostäder i Stockholm höjas med 14 procent under budgivningens gång. Men detta har sjunkit för varje vecka under coronakrisen, och innan påsk låg siffran på 4 procent. Sett till hela landet låg budpremien på 8–9 procent den första veckan av 2020, för att nu ha sjunkit till under 2 procent.

Bostadspriserna väntas fortsätta sjunka

Hemnets analytiker Erik Holmberg konstaterar att marknadsutvecklingen liknar den under hösten 2017, men nu har förändringarna gått snabbare. Han tror vidare att den ökande oron hos bostadsköparna kommer att leda till ännu mer sjunkande bostadspriser framöver.

– Då vågar de inte buda på samma sätt som tidigare och då minskar budpremien samt slutpriserna.

Totalt sett steg bostadspriserna under första kvartalet med 3,7 procent, enligt Valueguards boprisindex. Men statistiken släpar efter det faktiska läget på marknaden, och Valueguard varnar om att trenden kommer att brytas. De försäljningar som genomförts under coronakrisen tyder på att snittpriserna backar jämfört med månaden innan.

Utbudet stiger, men försäljningarna minskar

Stigande utbud är ett annat tecken på en orolig marknad. Under vecka 15 var det 59 procent fler bostäder som lades ut för försäljning i Sverige än samma vecka 2019.

Just nu är 14 000 bostäder ute för försäljning. Samtidigt har antalet sålda bostäder per vecka sjunkit från 2 000 till 1 500–1 700 objekt, enligt Hemnet.

Mäklarsamfundet: Bankernas restriktioner kan förvärra läget

Bankerna blir samtidigt allt mer restriktiva med att låna ut pengar till bostadsköpare. Det visar en enkät som Mäklarsamfundet har skickat ut till mer än 1 200 mäklare runt om i Sverige.

Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen väntar sig en lågkonjunktur om bankerna fortsätter på detta spår, vilket skulle förvärra bostadskrisen ännu mer. Han vill i stället se en regeringsåtgärd för att hjälpa unga och förstagångsköpare att få pengar till bostad, eftersom de sannolikt kommer att drabbas hårdast.

– Startlån liknande de som erbjuds i Norge skulle kunna vara avgörande i det här läget.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]