lägenhetshus och liza nyberg, vd för svensk fastighetsförmedlingPrisökningarna på bostadsrätter och villor går i långsam men stadig takt. Liza Nyberg, vd för Svensk Fastighetsförmedling, tror att detta kommer att fortsätta även under resten av 2019. Foto: Droneandy/Shutterstock.com och Pressbild/Svensk Fastighetsförmedling

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Under juni månad fortsatte bostadspriserna att stiga över hela landet. Särskilt tydlig blev stigningen för bostadsrätter i storstäderna. Även antalet sålda bostäder var fler under första halvåret 2019 än motsvarande period förra året, skriver SvD Näringsliv.

Precis som i maj fortsatte priserna på bostadsmarknaden att stiga under juni. Nationellt sett steg villapriserna med 1 procent under månaden. Bostadsrätterna stod däremot stilla i landet som helhet, men i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö steg även priserna för bostadsrätter med 1 procent under juni.

Stockholmspriserna ligger högt, men når inte upp till rekordet

I centrala Stockholm låg genomsnittspriset på närmare 88 000 kronor per kvadratmeter. Ändå är det en bit kvar till den rekordnivå som tidigare har uppmätts, som låg på 95 000 kronor per kvadratmeter.

Liza Nyberg, vd för Svensk Fastighetsförmedling, menar att detta hänger ihop med kreditregleringarna.

– Det brukar ta sex till nio månader för säljare att acceptera lägre nivåer. Men till sist måste man flytta och detta sker nu på en marknad som åter har försiktiga prisuppgångar, säger hon till SvD Näringsliv.

Bostadspriserna kommer att fortsätta stiga långsamt

I Göteborg är genomsnittspriset per kvadratmeter 60 000 kronor, och i Malmö 32 000 kronor. Jämfört med tidigare är det Malmö som har den tydligaste prisuppgången i landet.

I stort sker dock prisökningarna långsamt och försiktigt. Från förra året har rikspriserna ökat med 3 procent på bostadsrätter och 1 procent på villor. Liza Nyberg tror att detta kommer att fortsätta även under andra halvan av året.

Låga räntor har ökat försäljningssiffrorna

Det var rekordmånga bostäder som såldes första halvan av 2019. Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar på 83 000 sålda bostäder, vilken är en ökning med 3 000 stycken från förra året. Detta skedde trots att tiden mellan annonsering och försäljning är tio dagar längre än för två år sedan, då bostadspriserna nådde rekordhöjder i stor del av landet.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar att människor oroar sig mindre för att räntorna ska öka, vilket har gjort att fler bostadsförsäljningar har skett under våren och försommaren. Däremot är köparna försiktigare för att hålla nere sina bostadslån. 

Nu går arbetsmarknaden mot en lugnare period, menar Marcus Svanberg på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Men han tipsar samtidigt om att det begränsade utbudet kan ge säljare goda chanser till bra affärer.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]