Villor på rad i bostadsområde.Valueguards siffror för juni visar att bostadspriserna nu har börjat sjunka i Sverige. Utvecklingen är tydligast i Stockholm där villapriserna gick ner med 1,3 procent. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Enligt Valueguards siffror för juni sker just nu ett trendskifte på bostadsmarknaden med sjunkande villapriser i hela landet. Utvecklingen är som tydligast i Stockholm där villapriserna föll med 1,3 procent i juni, och den preliminära prognosen för första delen av juli visar att bostadsrättspriserna fortsatt är på nedgång. Det skriver SvD Näringsliv.

Den starka prisutvecklingen på bostadsmarknaden dämpades under juni, enligt nya siffror från Valueguard. I landet som helhet var bostadsrättspriserna i princip stillastående medan villapriserna backade med 0,8 procent. Nedgången är tydligast i Stockholm, där villapriserna sjönk med 1,3 procent.

Den preliminära prognosen för den första halvan av juli visar att bostadsrättspriserna går åt samma håll, med ett fall på 1,2 procent. I Göteborg har man sett samma tendenser och så här halvvägs in i juli har bostadsrättspriserna gått ned med 1,3 procent.

Bostadsmarknaden är ofta lugnare under sommaren

Men man ska komma ihåg att bostadsmarknaden ofta har ett helt annat tempo under sommaren, och SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann påpekar att ett mindre utbud och lägre aktivitet överlag såklart kan påverka statistiken.

Om den nedåtgående prisutvecklingen håller sig kvar återstår att se, men om så är fallet kan marknaden bli betydligt mer dämpad och avvaktande. Enligt Claudia Wörmann kan det då bli en utmaning att få säljare och köpare att enas om priserna.

Osäkerhet inför amorteringskravets återkomst i höst

Mäklarfirman Erik Olsson har även de noterat en svalare och mer avvaktande bostadsmarknad. Förutom att aktiviteten ofta är lugnare under sommaren tror aktören även att det kan ha att göra med osäkerheten inför amorteringskravets återkomst under hösten, då även bostadsutbudet kommer vara större.

Sätt de fallande priserna i relation till tidigare uppgångar

Precis som SvD påpekar så måste man dock komma ihåg att sätta siffrorna i Valueguards mätning i relation till de tidigare uppgångarna under året. Ser man till de senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna (i snitt) ökat med 11,5 procent och villapriserna med hela 20,1 procent.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]