Ramin Jahangiri och Patrick Mesterton ser ett behov av att lösa bostäder åt anställda för att locka rätt kompetens. Foto: Kristoffer Rozental, pressbilder för Epicenter, samt sladkozaponi för Shutterstock.com.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Till följd av en allt svårare bostadsbrist har tre innovativa företag gått ihop. Trede Properties, SEB Greenhouse och Epicenter ska köpa upp bostadsrätter i Stockholmsregionen för sina anställdas räkning. Förhoppningen är att underlätta rekrytering inom Sverige såväl som utomlands.

Boupplysnigen har skrivit mycket om rådande situation på bostadsmarknaden, och däribland hur bostadsköerna blir allt längre. Många innovativa lösningar har därför implementerats. Ett av dem är att företag köper upp bostäder, och ibland hela bostadsrätter, för att skapa personalboenden.
Initiativet är taget av fastighetsutvecklarna Trede Properties, företagsstödet SEB Greenhouse samt techhubben Epicenter. Målet med åtagandet är att ha 800 bostadsrätter tillgängliga inom ett år, uppger man i en intervju med Svenska Dagbladet.

Målet är inte nått – men idén gror

I nuläget är man långt ifrån sitt mål med sina knappa 100 kontrakt. De 14 inflyttningsklara bostäderna ligger i pendlingsorterna Spånga och Bromma strax utanför Stockholms centrum.
– Vi har kontrakt på 76 lägenheter, och vi har tillträtt ytterligare 18. Så vi börjar på en relativt bra nivå, säger Ramin Jahangiri, vd vid Trede Properties.
Siffran väntas dock växa, med tanke på byggbranschens ökande villighet att kompromissa. Jahangiri fortsätter med att förklara att representanter tidigare helt bortsåg från företagsintressenter. Idag har läget dock förändras, och man välkomnas istället.

Hoppas på att fånga in utländsk kompetens

Enligt en kartläggning av ledande företags huvudkontor knep Stockholm tiondeplatsen i antal. Det är även en av världens tech-tätaste städer när man ser till företagens inriktningar.
Bägge faktorerna leder till en ständig expansion, och att inte bara svensk utan även utländsk kompetens lockas till huvudstaden. Egentligen är det en fantastisk situation, men majoriteten får inte plats. Det var ett problem som en av Spotifygrundarna, Martin Lorentzon, lyfte redan 2015.
– Det måste finnas prisvärt boende om företagen ska kunna ta personal till Stockholm. Därför bygger vi nu upp en unik företagsbostadskö, förklarar Epicenters vd Patrick Mesterton för SvD.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]