Till skillnad från ålderspensionärer får personer med sjukersättning inget höjt bostadstillägg vid årsskiftet, trots att ersättningen ligger efter hyresutvecklingen. Foto: Protasov AN/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bostadstillägget för ålderspensionärer höjs efter årsskiftet för att stämma bättre med hyreshöjningarna. Men den som lever på sjukersättning får samma bostadstillägg som tidigare. Detta trots att bostadstillägget är en nödvändighet för många för att kunna betala hyran, skriver Hem & hyra.

Efter årsskiftet kommer bostadstillägget att höjas för pensionärer. Det är en efterlängtad förändring, eftersom bostadstillägget inte har höjts i samma takt som hyrorna.

Däremot inkluderas inte sjukpensionärer i denna höjning. Detta trots att även sjukersättningen har halkat efter utvecklingen av hyresnivåerna.

Många sjuka lever på 7 600 kronor i månaden

190 000 svenskar bedöms av Försäkringskassan vara oförmögna att arbeta på grund av sjukdomar, arbetsskador eller funktionsnedsättningar. Troligen kommer dessa grupper inte att kunna arbeta mer överhuvudtaget, åtminstone inte på längre sikt. Förut kunde dessa grupper få något som kallades sjukpension eller förtidspension, men numera heter det sjukersättning.

Genomsnittet för sjukersättningen är 11 100 kronor i månaden, vilket blir 8 600 kronor efter skatt. Den lägsta ersättningsnivån ligger på 9 800 kronor i månaden, det vill säga 7 600 kronor efter skatt.

Därmed är många med sjukersättning helt beroende av bostadstillägget för att kunna betala sin hyra. Det högsta beloppet för de sjukpensionärer som kan få bostadstillägg är 5 220 kronor i månaden, och i dagsläget är det 120 000 som har det.

Skatteregler förhindrar sjukersättningen att komma ikapp

Den kommande höjningen innebär att ålderspensionärer kan få upp till 6 540 kronor i bostadstillägg. Men detta gäller alltså inte personer med sjukersättning.

Sjukpensionärer betalar dessutom mer i skatt än personer som arbetar, på grund av jobbskatteavdraget. Förra året skedde en viss höjning av både sjukersättning och bostadstillägg, och då infördes också en skattereduktion för sjukersättning. Men detta räcker inte för att komma ikapp dem som får inkomst från arbete.

Ålderspensionärer har en starkare röst

Carina Wellton är själv sjukpensionär och också ordförande i Solrosuppropet, en förening som arbetar för en skälig sjukersättning. Hon tror att den orättvisa höjningen beror på att pensionärer är en större grupp med starkare organisationer, och att ålderspensionen är något som kommer att angå alla så småningom.

– De med sjukersättning är en mindre grupp, som man helst inte vill tänka på, säger Carina Wellton.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]