lägenhetshus med sol i bakgrunden, och bonavas vd joachim hallengrenDen svenska bostadsmarknaden är på väg mot en ljusare framtid, menar Bonavas vd Joachim Hallengren. Foto: Roman Babakin/Shutterstock.com och Pressbild/Bonava

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Delårsrapporterna hos svenska bostadsutvecklare pekar mot att den stillastående bostadsmarknaden kommer att vända. Trots fördröjda besked från Riksbanken och regeringen ser Joachim Hallengren, vd på Bonava, en ljus framtid i horisonten, skriver SvD Näringsliv.

Bostadsmarknaden i Sverige har länge varit stillastående, men nu verkar det ändå som att en vändning av trenden är på väg. I mars steg bostadspriserna för första gången på lång tid, och i kvartalsrapporten från byggbolaget Bonava är siffrorna optimistiska.
Såväl omsättningen som bolagets rörelsemarginal och rörelseresultat visade sig öka från förra året. Dessutom sålde man 29 stycken fler bostäder än det första kvartalet 2018, vilket innebär en fördubbling av bolagets försäljning i Sverige, enligt Bonavas vd Joachim Hallengren.

Med tiden kommer bostadsmarknaden på banan igen, tror vd:n

Det kommer att ta en del tid innan bostadsmarknaden har hämtat sig, tror Joachim Hallengren, men det rör sig åt rätt håll och det verkar som att köpare och säljare börjar hitta åt varandra igen.
– Det finns fortfarande stora volymer av bostäder som är på väg ut på marknaden, vilka är byggda för en annan tid och är för dyra för vanligt folk. Det kommer ta ett tag att värka ut. Men vi är optimistiska.

Riksbankens och regeringens besked kommer inte vara avgörande

Joachim Hallengren tror inte att Riksbankens beslut att skjuta upp sin planerade räntehöjning kommer att påverka utvecklingen på bostadsmarknaden i någon större grad. Beskedet var väntat, menar han, och räntorna kommer fortsätta att hålla en låg nivå ett tag till.
Inte heller regeringens dröjande besked om en ny skattereform relaterat till bostadsförsäljning oroar vd:n särskilt mycket. Han tycker att det är dags för regeringen att komma till skott i frågan och vill helst se en överenskommelse över blocken.

Ljusningen syns inte än i alla försäljningssiffror

Även andra bostadsbolag har en positiv bild av bostadsmarknadens riktning. Det gäller även bostadsutvecklingsbolaget Tobin Properties, trots att deras egen delårsrapport visar betydligt sämre siffror med en minskad försäljning på hela 95 % i början av 2019.
– Det något ljusare marknadsläget syns ännu inte i våra siffror, skriver vd:n Patrik Mellgren i rapporten, och menar att minusresultaten framför allt beror på nedskrivningar och låg vinstavräkningstakt.
Ett bolag som däremot visar på vinst är Magnolia Bostad, vars delårsrapport visade 122 miljoner kronor i rörelseresultat och 46 miljoner kronor i vinst efter skatt

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]