person med förstorningsglas balanserar miniatyrhus och bunt med sedlar på en brädaHöga bostadspriser är det främsta hindret för bostadssökande på bostadsmarknaden, enligt Trendrapporten 2019. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Sju av tio svenskar är missnöjda med bostadsutvecklingen. Framför allt är det höga bostadspriser som gör det svårt för många att flytta. För att rörligheten ska öka och utvecklingen bli sundare behöver regleringar på bostadsmarknaden lättas upp, skriver Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Svenskarna är missnöjda med hur utvecklingen på bostadsmarknaden ser ut. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings kartläggning Trendrapporten 2019, som har genomförts för sjunde året i rad.

2 400 svenskar har deltagit i undersökningen. 71 procent av dem tycker inte att bostadsmarknadens utveckling är sund, medan bara 14 procent har den motsatta åsikten.

Höga priser och lågt utbud är största hindret för flytt

En fjärdedel av deltagarna svarar höga bostadspriser på frågan om vad som förhindrar dem från att byta bostad. Därefter följer lågt utbud, familjesituationen och höga krav på kontantinsats som de främsta faktorerna. Med på listan över orsaker är också svårigheter för bostadsköpare att få bostadslån.

Störst är hindren för bostadssökande unga vuxna mellan 18 och 29 år. Där är det 34 procent som ser priserna som ett hinder, medan motsvarande siffra är 12 procent för åldersgruppen 50–59 år.

Över hälften av deltagarna menar att politikerna är ansvariga för att läget ser ut som det gör. Bankerna och byggsektorn finns också med på listan över ansvariga aktörer.

Bostadsutvecklingen behöver följa samhällets utveckling

Liza Nyberg är vd för Svensk Fastighetsförmedling. Hon menar att bostadsutbudet inte reflekterar bostadssökandes olika behov, önskemål och livssituationer. 

– Såväl samhället som familjekonstellationerna har förändrats, vilket påverkar hur vi lever och i sin tur bor. Det krävs en större variation av bostäder och kreativiteten i byggandet behöver öka.

Liza Nyberg sammanfattar rapporten med att det finns ett tydligt missnöje hos svenskarna över bostadsmarknaden. Framför allt gäller det hårda regleringar för förstagångsköpare. Hon anser att regleringarna behöver lättas upp, för att inlåsningseffekten ska minska och rörligheten öka.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]