Foto: Igor Grochev / Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

På grund av semesterledighet har vi i juli månad haft uppehåll med veckans läsarfrågor. Nu är vi återigen tillbaka och denna vecka presenterar vi era frågor precis som vanligt. Dagens frågor berör bland annat vem som är röstberättigad på föreningsstämman samt hur man går tillväga när någon folkbokfört sig felaktigt på ens adress.

Endast medlemmar får rösta på föreningsstämman

Fråga: Vem får rösta på föreningsstämman?
Svar: Det är bara medlemmar som har rösträtt på föreningsstämman och varje medlem har en röst. Om två medlemmar äger en bostadsrätt tillsammans har de dock bara en röst.
Om en medlem äger flera bostadsrätter har denne också bara en röst. Om ett par äger två bostadsrätter tillsammans kan de däremot företräda varsin bostadsrätt.

Om någon folkbokför sig felaktigt på din adress ska det anmälas till Skatteverket

Fråga: Hur går jag tillväga om någon folkbokfört sig på min adress?
Svar: Om någon folkbokfört sig felaktigt på din adress ska detta anmälas till Skatteverket. De kan pröva saken om de tror att personen folkbokfört sig på fel adress. Att folkbokföra sig på fel adress är inte lagligt.

Du ska inte låta andrahandshyresgästen betala dina amorteringskostnader

Fråga: Får jag lägga till amorteringskostnaden i hyran när jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand?
Svar: Nej, amorteringskostnaden ska inte räknas med i hyran när du hyr ut i andra hand.

Inom 30 dagar får du besked på din bostadsbidragsansökan

Fråga: Hur lång tid tar det att få besked efter att ha sökt bostadsbidrag?
Svar: Om du sökt bostadsbidrag och ansökan är komplett får du svar från Försäkringskassan inom 30 dagar.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]