Foto: Hans Christiansson/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Byggandet av nya bostäder minskar på många platser runt om Sverige. Samtidigt visar Boverkets prognoser att det behövs bygga fler bostäder, inte färre. De närmaste åren kommer behovet av bostäder bli allt större.

På vissa platser i landet har det på senare år varit en hög byggtakt som nu börjar avta. Det kan göra det svårare för människor att hitta bostäder till bra priser.
Enligt Boverkets byggbehovsprognos måste byggandet öka, inte minska. Fram till 2025 kommer det i snitt behöva byggas 67 000 bostäder om året.
– Bostäder är viktiga för tillväxt, arbetsmarknad och för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.
De bostäder som framförallt kommer behövas är hyresrätter, i form av tvåor och treor.

Byggtakten måste vara högre än man räknat med

Prognosen från Boverket visar att byggtakten de kommande åren måste vara högre än man först räknat med. Anledningen till detta uppges vara att befolkningen ökar i snabbare takt och man måste ta ikapp för det som man inte byggt tidigare.
För att tillgodose det behov som finns handlar det om att på kort tid bygga bostäder som motsvarar ett knappt Uppsala.

Byggstarterna blir färre i år

Antalet påbörjade bostäder kommer under 2018 att minska från cirka 69 000 till 56 000. Även kommande år ser det ut som att endast omkring 56 000 bostäder påbörjas.
Anledningen uppges vara att produktionskostnaderna är så höga. Det leder i sin tur till dyra hyror vilket ökar risken för att lägenheterna står tomma.
Det är främst antalet påbörjade bostadsrätter som minskar. Bara i Stockholmsområdet räknar man med att byggstarterna ska minska med 30 procent under året. I Göteborgsområdet är den siffran 20 procent.
– Det är stor skillnad mellan olika regioner och marknader. Många faktorer kan påverka byggandet av bostadsrätter framöver. Hur bostadsutvecklarna möter marknadsläget återstår att se, säger Hans-Åke Palmgren, expert från Boverkets enhet Boende och stadsutveckling.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]