hand sätter miniatyrhus på myntI dag presenterade Boverket sin byggprognos för 2020 och 2021. Bostadsmarknaden har lyckats hålla sig stark genom pandemin, men framtiden är fortfarande osäker. Foto: Tinnakorn jorruang/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 maj, 2022

Sveriges bostadsmarknad har lyckats hålla sig oväntat stark trots vårens pandemi, men framtiden är fortfarande oviss. Boverket har därför uppdaterat sin byggprognos för 2020, och trots det svårbedömda läget, även för 2021.

I dag presenterade Boverket sin uppdaterade byggprognos för 2020 och 2021, trots att utvecklingen på bostadsmarknaden i det senare fallet fortfarande är något svårbedömd. Men med det sagt har samhällsekonomin och bostadsmarknaden i Sverige lyckats stå förvånansvärt starka under coronavirusets utbrott och spridning.

– Bostadsbyggandet är ju en viktig motor för hela samhällsekonomin. Vi skriver nu upp vår prognos och kan se att marknaden klarat av påfrestningarna bättre än vad vi tidigare trodde. Men framtiden präglas av stora osäkerheter, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, i ett pressmeddelande.

Ett starkt första halvår för bostadsbyggandet

Under årets första halva påbörjades byggandet av 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, 7 300 bostadsrätter, cirka 5 000 bostäder i småhus och 500 ägarlägenheter. Enligt Boverket påbörjades 8 procent färre bostadsrätter i år jämfört med 2019. Däremot ökade hyresrätterna med 15 procent.

Enligt Boverkets analytiker Hans-Åke Palmgren har ökningen av antalet hyresrätter i Sverige till stor del att göra med ökningen av beviljade investeringsstöd. Bara i januari beviljades investeringsstöd för cirka 6 000 hyresrätter.

Färre byggen under årets andra halva

I Boverkets prognos framgår det att byggtakten förväntas avta under årets andra halva. För hela 2020 är bedömningen totalt 48 000 påbörjade bostäder, vilket är ett tapp på 9 procent jämfört med föregående år.

I Storstockholm och Stormalmö menar Boverket att antalet påbörjade bostadsbyggen kommer att minska med hela 20 procent i år. När det gäller Sveriges andra delar tyder prognosen på oförändrat läge eller svag ökning i de större kommunerna utanför storstadsområdena, och svag minskning i landets övriga kommuner.

Ett stort osäkerhetsintervall

År 2021 beräknas antalet påbörjade bostäder minska med ytterligare 11 procent, men eftersom läget fortfarande är så pass ovisst har Boverkets byggprognos för nästkommande år ett stort osäkerhetsintervall.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]