En bild på en kran vid byggarbetsplats

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Cirka 55 000 bostäder kommer färdigställas nästa år. Några av dessa kommer dras med byggfel vilket kommer kosta en hel del pengar. Boverket räknar med kostnader på uppemot 100 miljarder kronor per år.

I Sverige behöver det byggas cirka 700 000 nya bostäder de kommande sex åren. Riktigt så många kan dock bli svårt att hinna bygga med tanke på att byggtakten gått ned.

Nästa år väntas omkring 55 000 nya bostäder färdigställas. Tyvärr för en del boenden kommer många bostäder dras med en del fel. Boverket har räknat på kostnaderna för byggfelen och kommit fram till att det kommer kosta omkring 100 miljarder kronor att åtgärda felen.

Då har man inte heller räknat med de samhällsekonomiska effekterna, exempelvis personer som måste stanna hemma från sina arbeten och vänta på hantverkare.

Otätade bostäder är vanliga problem

Ett problem som nyproducerade bostäder ofta har är att fasader, tak och fönster inte är tätade. Det gör att bostäderna inte skyddas från vatten som läcker in.

Även läckande rör är vanligt förekommande.

– Jag har jobbat med det här ett tag. Typen av skador är ungefär desamma som gjordes 15-20 år tillbaka i tiden. Det är överraskande att det inte skett någon större förändring, säger Mats Sjökvist, ingenjör på Boverket, till Hem och Hyra.

Tidsbrist en av orsakerna till byggfelen

Det finns flera anledningar till att nya bostäder har dessa problem. Ofta handlar det om tidsbrist eller bristande kompetens som gör att man inte färdigställer bostäderna på ett korrekt sätt.

Enligt undersökningen från Boverket har även hantverkarnas bristande motivation haft en viss påverkan.

Försäkringsbolagen är oroade

Byggfelen som Boverket rapporterar om kan väcka en del oro hos de boende. Även försäkringsbolagen oroar sig. Då handlar det dock inte bara om byggfelen utan om materialvalen.

Flera försäkringsbolag har sagt till Boverket att man är bekymrade över att så många höghus byggs i trä. Vid eventuella bränder kan släckningsarbetet skada bostaden mer än om den hade byggts i betong.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]