Man tänder en cigarett

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I nästan hälften av alla dödsbränder med dödlig utgång har cigaretter orsakat branden, visar en studie från MSB. Många gånger har bränderna orsakats av medelålders män med alkohol i kroppen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har presenterat en ny rapport om orsaken till bostadsbränder. I den framgår det att cigaretter i många fall är orsaken till att bostäder börjar brinna. I fallen där bränder haft en dödlig utgång har cigaretter varit orsaken i 47 procent av fallen.

Oftast antänds möbler eller kläder

I 30 procent av fallen där cigaretter orsakat dödsbränder beror det på att möbler har antänts. Oftast har branden då startat i ett vardagsrum eller sovrum.
Det är dock inte alltid så att möbler fattar eld först. I 17 procent av fallen bror det istället på att kläder tagit eld efter att ha kommit i kontakt med en cigarett som inte var helt släckt.

Män i medelåldern är överrepresenterade

Rapporten från MSB visar att medelåldermän mellan 45-64 år är överrepresenterade och orsakar flest dödsbränder med cigaretter.
I de flesta fall kan man dessutom konstatera att männen haft alkohol i kroppen i samband med att bostaden antändes.

En myt att det brinner mer hos lågutbildade

Anders Lundberg som är brandingenjör på MSB berättar för Hem och Hyra att det finns en tanke om att det ska brinna mer hos lågutbildade. Detta säger han dock är en myt och att det i själva verket startar flest bränder hos högutbildade.
Däremot omkommer fler lågutbildade, det beror dock på sårbarhet och att man inte har lika bra förutsättningar att hantera en brand, berättar han.
För att undvika dödsfall i samband med bostadsbränder bör man därför rikta fler insatser mot områden där brandskyddsförmågan idag är som lägst.

Bostadsbolag i Göteborg inför rökförbud

Från den första december inför bostadsbolaget Poseidon, i Göteborg, rökförbud i samtliga nya hyreskontrakt. Beslutet har skapat en hel del kritik men själva anser man inte att det är konstigt att vilja ha ett rökfritt boende.
Beslutet ska inte ha något med MSB:s forskningsresultat att göra även om det såklart minskar risken för bostadsbränder. Orsaker till beslutet ska istället vara att man vill skapa en sundare boendemiljö och undvika dyra saneringar till följd av inrökta bostäder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]