två vänner med funktionsnedsättning skrattar tillsammansAtt få flytta till gruppboende eller egen lägenhet i stället för att bo kvar i föräldrahemmet kan ta mycket lång tid för många med rätt till LSS-stöd. Foto: Olesia Bilkei/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Ett stort antal unga vuxna kan inte flytta hemifrån på grund av att det saknas LSS-boenden. I många svenska kommuner är väntetiden orimligt lång, skriver Hem & hyra. Den främsta anledningen till bristen på boenden är en motvilja att lägga pengar på byggandet, anser organisationen FUB.

162 av kommunerna i Sverige har för få bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, så kallade LSS-bostäder. Det är en minskning från förra året, men ändå är det fler som berörs i dag än tidigare – 80 procent av invånarna jämfört med 71 procent i fjol.

Vanligtvis är det storstadskommuner och högskolekommuner som inte har tillräckligt med anpassade bostäder enligt Lagen om stöd och service (LSS).

Kostnaden är främsta orsaken till uppskjutet byggande

Eva Borgström är intressepolitisk samordnare på FUB, en organisation för funktionsrättsfrågor. Hon tycker att anmärkningsvärt många kommuner har underskott på LSS-bostäder, eftersom det ligger på deras ansvar att bygga sådana. Problemet kan ha olika orsaker, men framför allt menar Eva Borgström att det är pengar som ligger bakom.

– Tyvärr tror jag det är högst medvetet att man skjuter upp byggandet, för då kan de unga bo kvar några år extra i föräldrahemmet och det blir billigare för kommunen, säger hon till Hem & hyra.

De unga vuxna som har rätt till LSS-boende har ingen möjlighet att flytta hemifrån om dessa boenden inte finns, eftersom de inte på samma sätt kan bo med kompisar eller flytta mellan andrahandsbostäder. Alltså blir många tvungna att bo kvar hemma även sedan de blivit vuxna.

Många får vänta i mer än ett år på LSS-boende

Väntetiden på LSS-boenden kan bli väldigt lång. Förra året rapporterade 1 364 personer att de fått vänta i över tre månader, enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Av dessa hade hälften väntat i mer än ett års tid på bostad.

När människor har väntat orimligt länge på boende kan kommunen bli tvungen att betala vite på upp till en miljon kronor. Har man blivit beviljad LSS-bostad måste det beslutet nämligen följas, menar inspektören Kaisu R Kull på Ivo.

– Det här handlar om personer som är ­beroende av vårt välfärdssystem och har rätt till det.

Gruppboenden bör inte samlas på ett ställe

En vanlig lösning när pengarna fattas är att samla flera gruppbostäder i samma område. Men detta avråder Socialstyrelsen från, skriver Hem & hyra. Tanken med LSS-lagen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället på samma sätt som andra, och att då samla flera boenden på ett ställe motverkar detta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]