Michael Gran, chefsekonom på Danske BankFörväntad låg inkomst hos bostadssökande kombinerat med höga bostadspriser får Danske Banks chefsekonom Michael Grahn att reagera. Foto: Lasse Hejdenberg/Press och Roman Babakin/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

De bostäder som i nuläget byggs i Sverige har för höga priser. Det menar Danske Banks chefsekonom Michael Grahn i en intervju med SvD Näringsliv. För att verkligen möta efterfrågan från dem med störst behov av ny bostad måste därför bostadspriserna bli lägre.

Behovet av bostäder är stort i Sverige, och som svar på efterfrågan byggs det mycket nytt. Men på grund av en hög prisnivå på nyproducerade bostäder har många bostadssökande inte möjlighet att betala för de bostäder som byggs.
– Risken är att vi inte kan bygga till de många som väntas ha lägre inkomster. Då får vi en bostadsbrist med högre trångboddhet även framöver, säger Danske Banks chefsekonom Michael Grahn.

Förväntad låg inkomst hos bostadssökande

Enligt Michael Grahn har många aktörer i byggbranschen tagit vara på faktorer på bostadsmarknaden som öppnat för möjligheter till högre vinster på nyproduktion. Detta har lett till de högre bostadspriserna.
Men den allra största delen av den bostadssökande befolkningen förväntas ha låga inkomster. Den grupp som framför allt kommer behöva bostäder de kommande tio åren är utrikesfödda, som ofta kommit med begränsade tillgångar till Sverige och väntas ha en låg inkomstnivå.
På så sätt har det uppstått ett glapp mellan behovet av bostad och möjligheten för bostadssökande att betala för de bostäder som byggs.

Bostadspriserna måste anpassas på lång sikt

Bostadspriserna förväntas sjunka under det kommande året, med mellan 5 och 10 procent. Men för att verkligen lösa bostadsbristen behövs en större förändring även på lång sikt, menar Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank.
Den befolkningsökning som skett de senaste tio åren beräknas fortsätta, och om tio år kommer då utrikes födda att utgöra nästan en tredjedel av den arbetande befolkningen i Sverige. Av den anledningen behöver bostadspriserna sänkas för att dessa ska ha råd med bostad.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]