fem glada ungdomar umgås kring ett matbordDelningslägenheter eller co-living innebär att du har ditt eget privata sovrum, men delar kök och andra större ytor med andra boende. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 februari, 2023

Startup-bolaget Colive vill lösa bostadsbristen för unga genom att bygga yteffektiva lägenheter där unga delar gemensamma utrymmen. Såväl Boverket som Wallenstam tror på att ta det internationella konceptet till Sverige, och stödjer och investerar i idén, skriver DiDigital.

Colive är ett startup-bolag som tar fram delningslägenheter. Det är en boendeform som internationellt sett kallas för co-living, där till exempel studenter och unga bor i mindre sovrum och använder större ytor i lägenheten gemensamt.

Konceptet har blivit stort i världsstäder som London, San Francisco och Singapore. Nu är det dags att införa det på riktigt i Sverige, tycker Colives operativa chef och medgrundare Katarina Liljestam Beyer.

Fastighetsbolag bygger och hyr ut delade lägenheter

Affärsidén är att jobba med fastighetsbolag som bygger bostadshus med delningslägenheter, som är ett slags utvecklad version av en studentkorridor. Fastighetsbolaget i fråga tecknar sedan långtidskontrakt med ägarna till fastighetsägarna, och agerar hyresvärd åt de hyresgäster som flyttar in i lägenheterna.

Colive har än så länge lanserat två delningslägenheter i Stockholm, delvis i samarbete med det stora fastighetsbolaget Wallenstam. Nyligen har Colive tecknat ytterligare ett avtal med Wallenstam om att skapa ett delningsboende även i Göteborg. Colive har också tagit fram en mjukvaruplattform för delningslägenheter.

Stora investeringar för att leverera fler bostäder

Colive grundades för två år sedan av Jonas Häggqvist och Katarina Liljestam Beyer, skriver DiDigital. Tidigare har företaget fått bidrag från Boverket för hållbart och innovativt bostadsbyggande, på 4,3 miljoner kronor. I april förra året tog Colive in ytterligare 7,6 miljoner kronor i en nyemission.

Nu gör Colive ännu en storvinst. I veckan meddelades nämligen att Wallenstam blir delägare till 25 procent av Colives aktier. Totalt tog företaget in 40 miljoner under finansieringsrundan.

– Vi har visat att vi är kapabla att leverera mycket på kort tid och att få momentum. Vi har en pipeline som kan leverera 7 000 bostäder inom loppet av fem år, säger Katarina Liljestam Beyer.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]