El priser 2022

Privatekonomi

Uppdaterad: 23 maj, 2024

September månad har blivit något av ett ”elavtalskaos” med flertalet olika uppgifter som lämnat hushållen undrande över kommande kostnader. Detta inleddes med att, enligt källor till Ekot, elbolagen började undersöka juridiska möjligheter att upphäva existerande fastprisavtal med konsumenterna – eftersom bolagen pressats hårt av energikrisen.

Elavtalen har visat sig vara mycket förmånliga med tanke på de nu skenande elpriserna vilket i sin tur medför förluster som elbolagen får svårt att hantera. Det är också ovisst hur länge denna prisutveckling kommer att fortgå. Elbolagen sägs undersöka klausulen ”force majeure” som betyder att man vid oförutsedda händelser, som i detta fall kriget i Ukraina och stigande elpriser, skulle kunna bryta avtalen.

Finansminister Max Elger kommenterade vid en pressträff:
– Ett av omkring hundra elbolag planerar att åberopa klausulen force majeure för att säga upp bundna elavtal med kunder. Det framgår av en anonym enkät som branschorganisationen Energiföretagen genomfört, säger Elger.

Av Energiföretagens medlemmar har 90 procent svarat på enkäten, 93 procent av den som svarat uppger att de inte planerar att åberopa force majeure i denna fråga. En medlem planerar att åberopa force majeure medan resterande inte bestämt sig. Eftersom enkäten är anonym är det inte känt vilket bolag som avser att gå vidare med force majeure.

18 bolag ska ej åberopa force majeure

Enligt Omni har följande elbolag uppgivit att de ej kommer att åberopa force majeure:
Fortum, Vattenfall, Eon, Bixia, Telge Energi, Kraftringen, Mälarenergi, Göteborgs Energi, Skellefteå Kraft, Stockholms Elbolag, Svealands Elbolag, Cheap Energy, Ergi2 Elhandel, Göta Energi och Öresundskraft svarade alla nej på frågan om de överväger att riva upp sina avtal. Jämtkraft, God El och Svea Solar har inga fasta avtal idag. 

….och så här ligger det till

Konsumentverket har gjort en djupdykning i lagstiftningen och beskedet är lugnande:
– Jag förstår att många blir oroliga, men generellt sett gäller att ingångna avtal ska hållas. Konsumenterna måste kunna lita på att det man avtalat om gäller, även om avtalet sträcker sig över flera år, säger Gabriella Fenger Krog, chef för rättsenheten på Konsumentverket i en artikel på Expressen.

Grunden ligger i att elbolagen fortfarande kan leverera el till konsumenterna och därför, enligt Konsumentverkets bedömning, finns det inget utrymme för elbolagen att åberopa force majeure.
– Vi vet ju inte vad företagen vill åberopa, säger Fenger Krog, men utifrån vår bedömning som vi gör nu ser vi inget utrymme för att höga priser skulle kunna vara grund för force majeure.

Samtidigt meddelar Energiföretagen i ett pressmeddelande att elhandelsbolagen inte planerar att använda sig av klausulen force majeure för att häva redan ingångna avtal med hushållen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]