konfunderat ungt par med kvitton och miniräknare i vardagsrumOm du inte meddelar Försäkringskassan när din inkomst förändras kan du bli återbetalningsskyldig för ditt bostadsbidrag. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Ett av tre hushåll med bostadsbidrag måste betala tillbaka pengar till Försäkringskassan när bidragsåret är slut. Orsaken är att många missar att anmäla förändrad inkomst, skriver Hem & Hyra.

Försäkringskassan sammanställer varje år statistik över de ungdomar och barnfamiljer som fått bostadsbidrag för att klara sina bostadskostnader. 224 000 hushåll har fått bostadsbidrag det senaste året, vilket är något färre än 2019.

Däremot är det oroväckande många som blivit återbetalningsskyldiga för det stöd de har fått. Bostadsbidraget beräknas nämligen i förväg utifrån hushållets preliminära inkomst. När året sedan är slut räknar Försäkringskassan ut den faktiska inkomsten, vilket gör att hushållet antingen kan få mer ersättning eller betala tillbaka pengar.

Försäkringskassan: Återbetalningskravet är alldeles för högt

Antalet hushåll som fått felaktigt bostadsbidrag och blivit skuldsatta för detta har ökat med 28 procent de senaste tio åren. Just nu har 83 000 hushåll skulder hos Försäkringskassan på sammanlagt 646 miljoner kronor.

I snitt behöver de skuldsatta hushållen betala tillbaka kring 5 000–7 000 kronor. För den som har knapp ekonomi är det en katastrof, menar Försäkringskassans verksamhetsområdeschef Jenny Cederborg.

– Eftersom det är ekonomiskt svaga hushåll som lagstiftningen riktar sig mot tycker vi att den här summan är för hög. Det här sätter människor i skuld.

Fler kontroller införs från nästa år

Därför har Försäkringskassan efterlyst lagändringar under flera år, framför allt tätare kontroller av inkomsterna hos dem som får bostadsbidrag. Många tänker nämligen inte på att bostadsbidraget är direkt beroende av inkomsten, och därför rapporterar de inte in extrajobb eller arbeten som de har delar av året.

Tänk på! Om du får bostadsbidrag ska du ringa Försäkringskassan när din inkomst förändras, oavsett om du tjänar mer eller mindre än tidigare. Då kan du slippa bli återbetalningsskyldig, eller så kan du ha rätt till högre bidrag.

Från nästa år blir det lättare att göra säkrare kontroller, då Skatteverket har börjat hämta inkomster från arbetsgivare varje månad. Försäkringskassan kommer då att börja göra avstämningar två gånger per år i stället för en gång.

Den tillfälliga bidragshöjningen ger inte högre skuld

Försäkringskassan räknar med att antalet bostadsbidrag kommer att öka i spåren av coronapandemin. Regeringen höjer också bostadsbidraget för barnfamiljer från den 1 juli som en krisåtgärd.

Dock finns inga planer på att underlätta för de bidragstagare som redan är i skuld.

– Men precis som tidigare finns möjligheten att begära anstånd och att få en avbetalningsplan om man har svårt att betala tillbaka. Man blir heller inte extra återbetalningsskyldig för det extra bidraget, säger Jenny Cederborg.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]