Illustration av diagramstaplar, miniräknare, hus, klocka och procentteckenFlera av de tillfrågade ekonomerna väljer att dela upp bolånet i delar med olika bindningstid på räntan. Foto: Visual3Dfocus/Shutterstock.com

Bolån

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Ränteläget väntas på längre sikt påverkas av coronavirusets utbrott. Innebär det att man bör binda räntan, behålla den rörlig eller dela upp bolånet? SvD Näringsliv har frågat några privatekonomer hur de själva har valt att göra med sina bolåneräntor.

Binder delar av bolånet för extra trygghet

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, har delat upp sitt bolån i tre delar. En tredjedel har rörlig ränta, det vill säga att räntan förändras var tredje månad. Ytterligare en tredjedel har en ränta med två års bindetid, och den sista delen med tre års bindetid.

Hon valde att binda räntan 2017 då Riksbanken planerade en räntehöjning.

– Det kostar så lite extra att binda lånet att jag tycker det är värt den extra tryggheten. Flyttar vi så är det för att vi köper något större, och då går det att flytta över lånen till den nya bostaden utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Hälften rörlig, hälften bunden

Söderberg och Partners sparekonom Joakim Bornold har i stället valt att binda halva bolånet på fem år. Han betraktar amorteringen som ett slags sparande, som ska sänka boendekostnaden inför pensionen. Han menar att man också kan spara summan i fonder i stället för att amortera.

Även aktieanalytikern Peter Malmqvist har valt att binda hälften av bolånet, medan andra hälften är rörlig. Han valde detta alternativ förra året, när det blev möjligt att ha fem års bindningstid med räntan 1,9 procent.

Hela bolånet med rörlig ränta

Sharon Lavie är familjeekonom på Ikano bank. Hon har valt att inte binda någon del av bolånet alls. I december bedömde hon att lågt ränteläge och en avmattande ekonomi var troligare än stigande räntor. Nu när den globala ekonomin pekar neråt och centralbanker har sänkt sina styrräntor, är hon övertygad om att boräntorna inte kommer att stiga på ett bra tag framöver.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, gör samma bedömning och fortsätter behålla rörlig ränta på hela sitt bolån.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]