Liza Nyberg, vd Svensk fastighetsförmedling.Svensk fastighetsförmedlings vd, Liza Nyberg, tror att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga även under 2021. Foto: Kristoffer Hedlund/Svensk fastighetsförmedling.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Bostadspriserna kommer att fortsätta stiga och fritidshusmarknaden kommer att svalna under 2021. Enligt experter på bostadsmarknaden kommer trenden att hålla i sig och bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt stabil, skriver SvD Näringsliv

2020 inleddes starkt och man såg en tydlig trend med stigande priser på bostadsmarknaden. Fram till mars såg allt hoppfullt ut. Men då slog coronapandemin till och under en kort period så vacklade bostadsmarknaden. 

Bostadspriserna steg trots pandemin

I april trodde flera av experterna att bostadspriserna skulle sjunka med upp till 10 procent till följd av coronapandemin. Men det lilla tappet som skedde på bostadsmarknaden under april stabiliserade sig ganska snabbt. 

Vare sig coronapandemin eller den ekonomiska osäkerheten som främst rådde under våren fick bostadsmarknaden på fall. Priserna fortsatte att stiga under 2020. 

Enligt den senaste mätningen från Svensk mäklarstatistik kunde man se att prisuppgången på bostadsrätter låg på sju procent på årsbasis och för villor steg priserna med elva procent. 

Flera experter tror på stigande bostadspriser

SEB:s privatekonom, Jens Magnusson tror mer på stigande priser under 2021 snarare än att priserna kommer att sjunka. Däremot tror han inte på någon tvåsiffrig uppgång. Bostadsmarknaden kommer att ligga stabilt även under 2021.

Svensk fastighetsförmedlings vd Liza Nyberg säger till SvD Näringsliv att de sett en exceptionell prisökning under 2020. Även om vaccinet kan göra att man kan gå tillbaka till arbetsplatserna kommer det inte att vara på samma sätt som tidigare. Det är inte självklart att man ska vara på sin arbetsplats mellan åtta och fem varje dag. 

Liza Nyberg är övertygad om att priserna kommer att fortsätta stiga även under 2021. Hon tror på en prisuppgång på cirka fyra till fem procent. 

Något mindre prisökning i år

Svensk mäklarstatistiks försäljnings- och affärsutvecklingschef Hans Flink tror inte att vi kommer att få se samma uppgång i år som under 2020 eftersom det knappt har varit någon löneuppgång. Det går inte att ha dyrare omkostnader om man inte har högre intäkter.

Enligt experterna är det alltså inte mycket som talar för att priserna bostadsmarknaden skulle sjunka. Det som kan påverka bostadsmarknaden är stigande räntor och en stigande arbetslöshet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]