Kvinna som räknar på miniräknare och papper.LSS-boenden har ibland så höga hyror att personer i gruppboenden går med förlust på flera tusen kronor varje månad. Det här är ett stort problem, menar Carina Sammeli i sin utredning. Foto: fizkes/Shutterstock

Bostadspolitik

Kraftigt ökande ekonomiska klyftor är ett av de stora problemen för människor som lever i LSS-boenden, skriver Hem & Hyra. Höga hyror gör att boende riskerar att gå med förlust på flera tusen kronor varje månad.

Personer som lever i gruppbostad kan ha en hyra som är extra hög på grund av sin funktionsnedsättning. Hyrorna kan ibland vara så höga att individer går back varje månad.

– Det strider mot de mänskliga rättigheterna, säger utredare och kommunalråd Carina Sammeli. Den här gruppen lever i en ekonomisk utsatthet. Det har varit ett känt problem länge och har bara accelererat.

Hyresvärden har rätt att ta extra

I gruppbostäder finns, förutom de enskilda rummen, även gemensamma utrymmen och personal. Många gruppbostäder är dessutom nybyggda. Allt detta är anledningar som ger hyresvärden rätt till att höja hyrorna.

Samtidigt råder stor skillnad mellan kommuner och gruppbostäder. Hyrorna sträcker sig mellan 1 150 till 12 540 kronor i månaden, vilket i flera fall resulterar att enskilda individer går med förlust på mellan 2 300–4 300 kronor per månad. 

Oförändrad inkomst sedan 2003, en del av problemet

Samtidigt som medelsvensson har fått en höjd ekonomisk standard med närmare 34 procent (enligt Socialdepartementet 2017) har personer med aktivitets- eller sjukersättning haft samma inkomstnivå sedan 2003.

– Som det är nu är de dömda till ett liv i fattigdom, säger tidigare förbundsordförande på FUB, Harald Strand. 

Merkostnadsersättning är lösningen

Tidigare har det varit upp till kommunerna om de vill ge bostadsbidrag, subvention eller sätta en maxhyra för LSS-bostäder. Men nu menar Carina Sammeli att det här måste vara statens ansvar.

Som ett första steg presenteras ett förslag på en merkostnadsersättning på 1 200 kronor i månaden till berörda individer.

– Vi vet att det inte räcker fullt ut för alla, säger Carina Sammeli. En ytterligare lösning som hon ser är att höja bostadstillägget och ge ekonomiskt stöd till LSS-bostäder. Samtidigt är det frågor som behöver analyseras närmare innan ett beslut kan fattas.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]