en hand räcker över nycklar till en annan handHyresgaranti innebär att den som har svårt att få förstahandskontrakt av ekonomiska skäl kan få hjälp av kommunen. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Få kommuner använder möjligheten till statsbidrag för att gå i borgen för personer som har svårt att få bostad. Denna så kallade hyresgaranti har utretts av regeringen, men än så länge verkar inga ändringar vara aktuella, skriver Hem & Hyra.

För den som saknar fast anställning, har betalningsanmärkningar eller lägre inkomst är det i regel svårare att få ett förstahandskontrakt. Hyresvärdar vill nämligen försäkra sig om att deras hyresgäster ska kunna betala hyran.

Som en lösning för personer med sämre ekonomiska förutsättningar är det möjligt för kommunen att gå in som borgensman. Det innebär att kommunen får ett statligt bidrag på 5 000 kronor för att garantera att hyran blir betald till hyresvärden.

19 av 290 kommuner använder hyresgarantin

Denna hyresgaranti infördes 2007, och man väntade sig då 20 000 hyresgarantier varje år. Men kommunernas intresse har varit lågt. Förra året var det bara 19 kommuner som använde hyresgarantin, av totalt 290 svenska kommuner.

Även om hyresgarantin utvärderades förra mandatperioden gjordes inga ändringar. Enligt bostadsminister Per Bolund ska regeringen återkomma om några framtida ändringar blir aktuella.

Kungsbacka beviljar flest hyresgarantier

En kommun som dock har använt hyresgarantin är Kungsbacka. Med 45 beviljade hyresgarantier förra året har de flest antal i landet, även om flera är sådana som har släpat efter från de tidigare två åren.

Framför allt har kommunen gått i borgen för nyanlända och andra som har svårare att komma in på bostadsmarknaden. Kungsbacka kommun tänker fortsätta använda den här möjligheten när behovet dyker upp.

– De som fått hyresgaranti har enligt socialtjänstlagen rätt att få hjälp med bostad och uttömt alla sina möjligheter. Den enskilde ska även ha prövat att få borgensman i sitt egna nätverk, berättar Kristina Rosengren, som är bostadsplanerare på Kungsbacka kommun.

Norrköping låter skuldsatta bo på prov i stället

En kommun som inte har använt hyresgarantin är Norrköping. Enligt bostadsrådgivaren Carina Wall har det aldrig riktigt varit aktuellt.

– Det kan ju bli stora kostnader om boendet inte sköts och kommunen gått i borgen.

Norrköping har i stället en annan modell för att hjälpa personer med skulder efter missbruksproblem att få bostad. Personen får provbo i en bostad under två års tid. Sedan prövas det om personen har skött sig, och i så fall får personen förstahandskontrakt på bostaden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]