Vy över sundsvall.I oktober föll bostadspriserna i nästan hela Sverige. Mest föll bostadsrättspriserna i de norra delarna av landet. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

I oktober föll både bostadsrätts- och villapriserna i nästan hela landet, enligt statistik från SBAB och Booli. I Stockholm ökade däremot priserna på lägenheter och villor med 1,2 respektive 0,8 procent. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

När SBAB och Booli sammanfattar utvecklingen på bostadsmarknaden i oktober blir det tydligt att tempot har mattats av. Enligt Robert Boije var höstavmattningen mer eller mindre väntad, men prognosen var att den skulle komma redan i september. Att priserna skulle falla över nästan hela Sverige just nu har varit lite av en överraskning.

Storstockholm bryter dock den nedåtgående oktobertrenden. Här har lägenhets- och villapriserna ökat med 1,2 respektive 0,8 procent. Sett till året som helhet ligger uppgången på 8,8 respektive 10 procent.

Störst prisfall i norra Sverige

Lägenhetspriserna har backat mest i de norra delarna av landet, med minus 2,9 procent. Robert Boije menar att det inte är så förvånande när man tänker på hur stor prisuppgången har varit i norra Sverige. Sedan årsskiftet 2020/2021 har lägnhetspriserna gått upp med över 15 procent.

Huspriserna har backat rejält i Malmö och Göteborg

I både Malmö och Göteborg backade huspriserna rätt rejält i oktober, men även här följer nedgången markanta prisökningar under hela året. I Malmö har huspriserna ökat med 13 procent och i Göteborg med 10 procent, men förra månaden noterades prisfall på 2,9 respektive 2,1 procent.

Kommer bostadsintresset att bestå även efter pandemin?

Enligt Robert Boije är det egentligen inte så konstigt med prisfall under en enskild höstmånad. Särskilt inte med tanke på de extrema uppgångarna vi sett under pandemin. Han menar att den stora frågan är huruvida det stora bostadsintresset kommer bestå nu när samhället allt mer börjar återgå till det ”normala”.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]