händer håller i ett brev från KronofogdenFärre hyresgäster har fått betalningsförlägganden och vräkningsbesked från Kronofogden under våren. Foto: Pressbild/Kronofogden

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Antalet hot om vräkning är betydligt färre i år än förra året, enligt Hem & Hyra. Med tanke på att covid-19 påverkar mångas ekonomi är hyresvärdar inte lika hårda med försenade hyresbetalningar.

En av fem svenskar har fått sämre ekonomi efter utbrottet av covid-19. Särskilt arbetslösa, egenföretagare och ensamstående föräldrar har drabbats hårt. Många ur dessa grupper saknar en ekonomisk buffert och oroar sig därför extra mycket för sina boendekostnader.

Ändå har antalet hot om vräkning blivit betydligt färre den senaste tiden. Vanligtvis får Kronofogden in mer än 500 ärenden om försenade hyror per vecka den här årstiden, som sedan leder till betalningsförlägganden och i värsta fall vräkning. I år var den typen av ärenden 25 procent färre mellan den 13 april till den 15 maj jämfört med samma period förra året.

Hyresvärdar har överseende med försenade hyror

Kronofogdens analytiker Johan Krantz tror att hyresvärdar agerar mindre offensivt mot hyresförseningar nu. Det vräkningsförebyggande arbetet har ökat och man försöker hitta alternativa lösningar.

Dock tror han att effekterna av den sämre ekonomin kan komma ikapp senare.

– Om det här pågår länge så är risken att personer bygger upp större skulder och i förlängningen kommer hyresvärden också få problem. Hur länge kan de vänta på hyrorna? säger Johan Krantz.

Hör av dig till hyresvärden för att hitta en lösning

Hos Göteborgs kommunala bostadsbolag skickas hyresförseningar i vanliga fall till Kronofogden efter tio dagar. Men nu får hyresgästerna i stället en påminnelse och uppmanas kontakta sin hyresvärd om man inte har möjlighet att betala hyran.

Hör hyresgästerna av sig är bostadsbolagen mer generösa med att ordna avbetalningsplaner och ge anstånd med betalningen. Först om hyresgästerna inte har hört av sig efter 20 dagar skickas ärendet vidare.

Antalet inkassoärenden har blivit färre, så det verkar som att upplägget fungerar, menar Carina Dahlin som är uthyrningschef på Bostadsbolaget i Göteborg.

Finns risker med att skjuta upp betalningen

Fastighetsägarna, som organiserar privata hyresvärdar, råder hyresgäster att kontakta hyresvärden om de har svårt att betala.

Att skjuta upp betalningen kan dock bygga upp svårhanterliga skulder, eftersom många har så små marginaler. Därför uppmanas hyresvärdarna att göra en ordentlig avbetalningsplan i det läget och tidigt vända sig till socialen när någon halkat efter med hyran.

Fastighetsägarna rekommenderar inte hyresvärdar att sänka sina hyror under krisen. Det ger i längden mindre utrymme till underhåll och service av fastigheten, och är därför ingen hållbar lösning på sikt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]