Amorteringspaus på bolån bör övervägas

Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Bankföreningen VD Hans Lindberg uppmanar Finansinspektionen (FI) att överväga en generell amorteringspaus på grund av den ansträngda situationen för bolånetagare.1 Flera bolånekunder har redan beviljats tillfällig amorteringspaus.

För två månader sedan pekade Finansinspektionens rapport på att hushåll med oväntat höga avgifter behöver ett mer riktat stöd.2 En betydande slutsats är att ändring av amorteringsreglerna inte skulle ge det träffsäkra stöd till utsatta hushåll som löper större risk att få allvarliga ekonomiska bekymmer på grund av ökade elräkningar och uppvärmningskostnader. Anledningen till detta är att människor med ansträngd ekonomi för det mesta inte äger sin bostad. För att hjälpa de hushåll som bäst behöver det menar FI att man ska ge ett riktat inkomsttillskott vilket är något som regeringen i så fall behöver införa.

I dagsläget vill Riksbanken trycka ner efterfrågan genom att höja räntan vilket innebär att hushållen får mindre pengar kvar till konsumtion efter att man betalat sina bolåneräntor. Om amorteringskravet avlägsnas skulle allt detta motverkas eftersom hushållen skulle få mer pengar kvar att konsumera för. De som främst påverkas av ett slopat amorteringskrav är de hushåll som äger sin bostad och har större lån på den. Dessa hushåll har oftare än andra höga marginaler och påverkas inte lika mycket, menar FI. Dessutom har bostadsrättsägare mestadels fjärrvärme i exempelvis större städer.

Källor:

1)https://www.di.se/nyheter/hans-lindberg-fi-bor-overvaga-amorteringspaus-om-laget-forsamras/

2)https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/inte-ratt-lage-att-latta-pa-amorteringskrav/

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]