Foto: alljoh / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Finansinspektionens chef Erik Thedéen har tidigare varnat banker och hushåll för höga föreningslån i nyproduktion. Den varningen är något som väckt irritation i byggbranschen.

Bostadsrättsföreningarna i nyproduktioner har skulder på knappt 12 000 kronor per kvadratmeter. I storstäderna kan lånen vara på ytterligare några tusen. Därav kom varningen från FI som nu fått mothugg från byggindustrin.

Byggbranschens känga mot FI

Lenart Weiss är kommersiell direktör på byggbolaget Veidekke, som bygger bostäder i hela Skandinavien. Han upprörs över Finansinspektionens varning. Han anser att myndigheten agerar ansvarslöst genom att säga som de gör.
– FI tar sig för mycket makt. De sänker bostadsbyggandet, säger han, till SvD.

Varnade hushållen och bankerna i samband med att bolånerapporten släpptes

Det var i samband med att FI släppte den årliga bolånerapporten som myndighetens chef Erik Thedéen varnade för höga föreningslån i nyproduktion. Denna varning kom eftersom köparna som har egna privata bolån blir utsatta i dubbel bemärkelse vid eventuella räntehöjningar.
Veidekke anser dock att det är FI som själva driver fram högre andel lån i vissa föreningar genom att ha strypt utlåningen till hushållen alldeles för mycket. Man anser att det amorteringskrav som infördes 2016 var tillräckligt. Det skärpta kravet från 1 mars var att gå alldeles för långt.
– Att FI under våren 2017 i tysthet dessutom förmådde bankerna att sänka skuldkvotstak samt höja kalkylräntor för låntagarna, och därutöver sedan införa skärpt amortering från 1 mars i år, är jag mycket kritisk emot. Detta får enorma konsekvenser för den unga generationen, säger Weiss.

Även Sveriges Byggindustrier är kritiska

Det är inte bara Veidekke som är kritiska mot FI, även Sveriges Byggindustrier är det. Man varnar också för att FI:s agerande ska få bostadsbyggandet att stanna av. Det är inte vad landet behöver med tanke på att byggandet ser ut att falla med 30 procent från 2017 till 2019. Det skulle i så fall innebära att bostadsbyggandet inte ens täcker hälften av det behov som Boverket ser som nödvändigt.
Anna Broman som är bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier menar att det inte är konstigt att nyproduktioner har högre föreningslån än andra bostäder. Detta eftersom att mer omfattande renoveringskostnader inte uppstår förrän långt senare, till skillnad från i fastigheter som är äldre.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]