Finansinspektionens rapport Bolånemarknaden april 2023

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

En ny rapport har släppts av Finansinspektionen i april 2023 gällande bolånemarknaden.
En av de mest intressanta delarna för bolånetagare är den omtalade delen som berör amorteringskraven.

Nya bolånetagare som gör månatliga amorteringar har ökat efter att FI införde amorteringskrav. Lånen minskas genom att amortera mera och under 2021 amorterade 87% av nya låntagare.

Amorteringstakten oförändrad

Bolånetagare som belånade bostaden till mindre än 50 % av värdet amorterade mindre jämfört med år 2020, och för de nya låntagarna amorterades det i snitt 7 % av den disponibla inkomsten. De yngsta amorterade mest, 8,5 – 9,3 %, men detta är också en grupp som oftast har lägst inkomst. De som amorterade minst var gruppen låntagare över 65 år, vilket är naturligt.

Amorteringskravet ökade på bolånet

Pandemin medförde att FI gav bankerna möjligheten att ge alla låntagare undantag från amorteringskravet från april 2020 och fram till och med augusti 2021. Som bolånetagare kunde man välja att nyttja det utrymme som uppstod till utökade lån. Detta resulterade i att nya låntagare lånade nära 4 % mer. Cirka 25 % av de svenska bolånetagarna har nyttjat amorteringsundantaget.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]