Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson på Moderaterna, och Magdalena Andersson, finansministerModeraternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman kallar finansminister Magdalena Andersson till ett sammanträde. Foto: Fredrik Wennerlund/Nya Moderaterna och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Fusk och handel med folkbokföringsadresser är ett nödvändigt ont för många i Sverige. Nu vill skatteutskottet veta vad regeringen och finansminister Magdalena Andersson tänker göra åt problemet, skriver Hem & Hyra. Båda parterna påpekar att det är bostadsbristen och flera andra faktorer som spelar in i det utbredda problemet.

Finansminister Magdalena Andersson har kallats till sammanträde i riksdagens skatteutskott. Anledningen är den fusk och handel med folkbokföringsadresser som Hem & Hyra lyfte fram i en artikel häromdagen.

Niklas Wykman (M) är den som tog initiativet till mötet. Han säger att artikeln visar att förändringar måste göras för att system och människor inte ska utnyttjas. Därför vill skatteutskottet veta vad regeringen tänker göra för att åtgärda problemet.

Många känner sig tvungna att fuska med folkbokföringen med anledning av bostadsbristen. Där behövs alltså andra lösningar än att bara införa ordning och reda i folkbokföringssystemet. Samtidigt påpekar Niklas Wykman att det inte går att komma runt bostadsbristen genom att låta detta fusk fortsätta.

Regeringen har tagit till åtgärder på flera områden

Finansministern själv tycker också att det är bra att frågan uppmärksammas, och att det handlar om fler frågor än bara folkbokföring. Bostadsbrist, migrationspolitik och grov kriminalitet är några saker som påverkar, skriver Hem & Hyra.

Samtidigt pekar Magdalena Andersson på flera åtgärder som regeringen har tagit till med just det här problemet i åtanke. Bland annat har de återinfört felaktig folkbokföring som brott, vilket Moderaternas regering avskaffade för ett antal år sedan. De har också tillsatt resurser för att förstärka folkbokföringens kvalitet och möjliggjort kontrollbesök av Skatteverket.

Regeringen har även skärpt migrationspolitiken, och infört investeringsstöd som ska underlätta att bygga hyresrätter. Detta är enligt Magdalena Andersson också ett steg i rätt riktning för att komma åt fusket med folkbokföring.

Kommunerna ansvarar för att invånarna har bostäder

Magdalena Andersson påpekar dock att åtgärderna hittills inte har räckt till, och att regeringen arbetar på fler lagförslag och utredningar. På frågan om vad människor som känner sig tvungna till folkbokföringsbrott ska göra under tiden, uppger hon att hon inte kan ge några råd tills vidare.

– Det kan inte en minister göra. Däremot är jag tydlig mot de kommunpolitiker jag träffar att de har ett ansvar att se till att det finns bostäder för människorna som bor i deras kommuner.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]