liten flicka med munskydd tittar ut genom fönsterÄven om färre barn har drabbats av vräkning under pandemin, är det fler barnfamiljer som har vräkts det senaste halvåret än samma period 2019. Foto: CarlosDavid/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Trots att covid-19 har härjat som värst under våren är det fler barnfamiljer som vräkts under våren. Det är mycket möjligt att antalet vräkningar totalt kommer öka längre fram, skriver Hem & Hyra.

Hyresvärdar har sagts blivit mer restriktiva med att vräka och avhysa hyresgäster under pandemin. Och totalt sett har vräkningarna under året minskat jämfört med förra året.

Men trots detta har antalet barnfamiljer som vräkts varit fler i år än våren 2019. Det visar siffror från Kronofogden. De första sex månaderna 2020 vräktes 136 barnfamiljer, jämfört med 127 barnfamiljer 2019.

Fler familjer, men färre barn har blivit vräkta

Dock är det familjer med färre barn som har vräkts i högre grad. Det innebär att antalet barn som drabbas av vräkningarna har minskat. Förra året var det 253 barn som drabbades mellan januari och juni, och i år var siffran nere på 245 barn.

Analytikern Johan Krantz på Kronofogden tror att detta beror på mer intensivt arbete för att förebygga vräkningar på grund av pandemin.

Skjut inte upp hyran om du inte kan betala

Enligt Johan Krantz är det först på sikt som pandemins ekonomiska konsekvenser kommer slå till mot hyresgäster, som då riskerar att inte kunna betala hyran. Därmed är det mycket möjligt att vräkningarna kommer att öka.

Om man drabbas av detta är det ingen bra lösning att skjuta upp hyresskulderna, påpekar han.

– Om det här pågår under lång tid så är risken att personer bygger upp större skulder och i förlängningen kommer hyresvärden också att få problem. Skulderna försvinner inte.

Ensamstående mammor med barn drabbas värst

Flest barn har drabbats av vräkningar i Malmö kommun, följt av Sigtuna, Stockholm, Västerås och Göteborg. Tittar man på statistiken för länen är det också i storstadslänen där flest barn påverkas.

Värst drabbade är barnfamiljer med ensamstående mammor. Där menar Johan Krantz att samhället måste fånga in signalerna tidigt för att kunna motarbeta att vräkningarna ökar.

För övrigt har vräkningen av barnfamiljer ökat ganska stadigt under de senaste fyra åren, enligt Kronofogdens statistik.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]