En man i blå byxor ligger på en grön parkbänk och sover.För att hjälpa de hemlösa i Stockholm kommer Stockholms stad att utöka insatsen Bostad först med 50 nya lägenheter till en början. Om brukaren sköter sig finns det goda möjligheter att ta över förstahandskontraktet. Dessutom kommer det att finnas fortsatt stöd för den som tar över lägenheten. Foto: Peyker/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Stockholms stad har länge arbetat med att hjälpa hemlösa med bostad utan att ställa krav på drogfrihet. Det har fungerat bra och därför väljer man nu att utöka antalet lägenheter och förlänga stödet, skriver Dagens Nyheter.

Insatsen Bostad först kommer att utökas med 50 nya lägenheter i Stockholms stad. Lägenheterna från Bostadsförmedlingen ska bara gå till hemlösa personer.

Hemlösa med psykiska problem ska få hjälp med bostad

Boendemodellen Bostad först ska hjälpa hemlösa människor som har psykosociala problem och är i behov av stöd att få ett permanent boende. Om det går bra under prövoperioden kan personen få ta över hyreskontraktet och behålla lägenheten. 

Stockholms stad kommer även anställa fyra stödpersoner som kan hjälpa brukaren efter att han eller hon fått ta över lägenheten. Tidigare har den hjälpen avslutats i samband med att brukaren fick överta hyreskontraktet. 

Bostad först hjälper fler att stå på egna ben

I Stockholms stad finns det olika boendeplatser från akuta och tillfälliga till boendeformer som är mer långsiktiga, där drogfrihet oftast är ett krav. Bostad först erbjuder lägenheter utan krav på drogfrihet. Därefter hjälper man brukaren med till exempel försörjningsstöd eller andra insatser som kan behövas. 

Margita Ganerud som arbetar som stödperson anser att Bostad först är en viktigt åtgärd för att få fler att våga ta steget att stå på egna ben. Men för vissa är det ett stort glapp mellan att klara sig helt själv och vara inne i stödprogrammet. 

Enligt Margita Ganerud finns det brukare som inte vill ta över hyreskontraktet eftersom stödet som de tidigare har haft försvinner helt.

Nytt hemlöshetsprogram med utökat stöd ger trygghet

Socialborgarrådet försöker att åtgärda problemet att personer tackar nej till förstahandskontrakt genom ett nytt hemlöshetsprogram. 

Enligt Jan Jonsson, representant från Liberalerna i socialborgarrådet, är tanken att stödet från stadsdelarnas sida ska förlängas och fortsätta även när brukaren har tagit över förstahandskontraktet. 

Jan Jonsson tycker att boendemodellen Bostad först borde finnas i hela landet. Insatsen med Bostad först är billigare än att brukare tar in på härbärgen. Insatsen Bostad först finns i dag i 49 av 290 kommuner.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]