Ung tjej i blå jeans och rosa tröja ligger på en grå soffa.Allt fler unga ansökte om bostadsbidrag under perioden april 2020 till mars 2021. Störst var ökningen under sommaren 2020 då var det hela 38 procent fler som ansökte om bostadsbidrag. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 16 februari, 2023

Coronapandemin har slagit hårt mot det svenska samhället och arbetsmarknaden. Vissa branscher har drabbats hårt och den ökade arbetslösheten har lett till att fler unga vuxna har ansökt om bostadsbidrag för att kunna betala sin hyra, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Coronapandemin och stigande arbetslöshet har lett till att behovet av bostadsbidrag ökade under perioden april 2020 till mars 2021. Störst var ökningen bland unga personer utan barn. 

Bostadsbidraget – en hjälpande hand för hushåll med svag ekonomi

Det är inte helt ovanligt att boendekostnaden är den största enskilda kostnaden för många hushåll. De hushåll som har fått en sämre ekonomi till följd av arbetslöshet eller andra orsaker kan ha svårt att klara boendekostnaden. Bostadsbidraget finns för att hushåll med svag ekonomi ska kunna bo i bra och tillräckligt rymliga bostäder.

Under pandemin är det många som fått minskad arbetsinkomst eller blivit av med arbetet vilket lett till att behovet av bostadsbidrag ökade.

Bostadsbidrag betalas ut till unga vuxna i åldern 18 till 29 år och barnfamiljer. Storleken på bostadsbidraget bestäms av bostadens storlek, kostnaden för bostaden, hushållets sammansättning och inkomst.

Antalet ansökningar från ungdomshushåll ökade med 10 procent

Generellt har antalet hushåll som har rätt till bostadsbidrag minskat under flera år, speciellt under perioder med högkonjunktur. Försäkringskassans prognos för 2020 var att antalet ärenden skulle ligga på samma nivå som under 2019 och att antalet mottagare skulle minska. Antalet mottagare under perioden april 2020 till mars 2021 var dock samma som året innan.

När det gäller barnfamiljer minskade antalet mottagare med drygt 4 000 hushåll under perioden april 2020 till mars 2021, enligt en rapport från Försäkringskassan. Däremot ökade antalet ansökningar från ungdomshushållen med 10 procent under samma period, jämfört med året innan. Störst var skillnaden under sommarmånaderna. Antalet ansökningar i juni 2020 var 38 procent fler än juni 2019.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]