ungt par flyttar in i ny lägenhet, och liza nyberg, vd på svensk fastighetsförmedlingVi måste sänka trösklarna och öka rörligheten för att underlätta för unga att hitta bostad utan föräldrarnas hjälp, tycker Svensk Fastighetsförmedlings vd Liza Nyberg. Foto: Jacob Lund/Shutterstock.com och Pressbild/Svensk Fastighetsförmedling

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

De flesta föräldrar hjälper sina barn med sin första bostad, oftast genom att spara i fonder. Det visar en trendundersökning som Svensk Fastighetsförmedling har gjort. Den svåra situationen för unga vuxna på bostadsmarknaden gör att det för många är en förutsättning att föräldrarna går in och hjälper till.

Varannan svensk anser att unga vuxna bör flytta hemifrån när de är 21 till 23 år. En tredjedel tycker att 18–20 år är en rimlig ålder att lämna boet. Men bostadsbristen och hårda regler försvårar bostadsletandet för denna grupp. Därför är det mycket vanligt att föräldrar går in och hjälper sina barn att få tag i sin första bostad.

Att spara i fonder är vanligaste sättet att hjälpa barnen med bostad

Trendrapporten är en undersökning som Svensk Fastighetsförmedling genomför varje år, där man tittar närmare på dessa frågor. Årets upplaga visar att 30 procent av föräldrarna sparar i fonder åt sina barn för att hjälpa dem hitta sin första bostad. Ett annat vanligt sätt att hjälpa till är att ställa sina barn i bostadskö.

Att ta lån på sin bostad för att få loss pengar till barnens boende är dock betydligt ovanligare. Det är det bara fem procent som uppger att de gör.

Men det är också många som väljer att inte hjälpa sina barn med bostad. Över hela landet uppger 14 procent att de inte planerar att göra detta, men det finns en viss geografisk skillnad. Medan 26–27 procent uppger detta i Värmland och Dalarna, är det bara 9 procent i Stockholm som inte hjälper barnen med framtida bostaden.

Bostadsbrist och hårda krav försvårar bostadsletandet för unga

Det som gör det svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden utan föräldrarnas hjälp är dels bristen på bostäder, dels regleringar som bolånetak och höga krav på amortering. Detta måste vi göra något åt, menar Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

– Trösklarna måste sänkas och rörligheten på marknaden måste öka. Det ska inte hänga på föräldrars möjlighet eller vilja att hjälpa till huruvida man har möjlighet att skaffa sin första bostad eller ej.

Liza Nyberg menar vidare att det är svårast i storstäderna, där bostadspriserna är höga och köerna långa. I Stockholm är föräldrarnas hjälp helt avgörande för många, vilket skapar klyftor och ökar segregationen mellan familjer, menar hon.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]