förbundsordförande Marie Linder i Hyresgästföreningen och händer som håller i 500-kronorssedlarMarie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, anser att hyrorna måste hållas tillbaka för att vanligt folk ska ha råd att bo kvar. Foto: Kristian Pohl/Hyresgästföreningen och Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Förhandlingarna har startat inför vilken hyra som ska gälla under år 2020. Medan Fastighetsägarna vill höja hyran med 3,5 procent yrkar Hyresgästföreningen på att hyresläget ska hållas tillbaka så mycket som möjligt, skriver Hem & hyra.

Fastighetsägarna och Hyresföreningen är igång med att förhandla om 2020 års hyror. De båda parterna har i nuläget helt olika uppfattning om vilket utrymme det finns för att höja hyrorna över landet, och ställer därmed olika krav på hyreshöjningen.

Det som organisationerna är överens om är att det är ortens lokala förutsättningar som bör styra vilket resultatet blir av förhandlingarna.

Fastighetsägarna vill höja hyran med 3,5 procent

Fastighetsägarna, som företräder privata hyresvärdar i frågan, vill se en hyreshöjning på 3,5 procent. Detta eftersom hushållens disponibla inkomster förväntas öka med 3,9 procent under nästa år. Man väntar sig också en ökad produktivitet inom fastighetsförvaltningen, vilket öppnar för en sådan hyreshöjning.

Det finns också argument för en ytterligare högre justering, menar Fastighetsägarna, eftersom den samhällsekonomiska utvecklingen har släpat efter under lång tid. Å andra sidan talar den osäkra ekonomiska situationen emot detta, skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

Hyresgästföreningen ser inget utrymme för hyreshöjning

Hyresgästföreningen å sin sida vill att hyrorna i stället ska hållas tillbaka, även om de inte nämner någon generell siffra. Egentligen finns det inte något utrymme alls för någon hyreshöjning, skriver de i ett pressmeddelande, med tanke på samhällsekonomin och ekonomin hos bostadsföretagen.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder lyfter att hyresgäster redan betalar mest för sitt boende. 60 procent av hushållen består av ensamstående vuxna, antingen med eller utan barn. Dessa hushåll måste kunna klara av att betala en eventuellt högre hyra med bara en enda inkomst. 

– Vanligt folk måste kunna bo kvar, konstaterar Marie Linder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]