Lägenhet som brinnerFöreträdare för If försäkringar vill införa obligatorisk hemförsäkring. Foto: Sergey Toronto/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Drygt 3 procent av befolkningen saknar hemförsäkring. Branschorganisationen Fastighetsägarna tycker det är ett stort problem att så många är utan hemförsäkring och säger att man borde se över lagen skriver Hem & Hyra.

Det är efter den stora branden i ett flerfamiljshus i Skövde som det blossat upp en debatt kring att hyresgäster saknar hemförsäkring. I en undersökning som SCB gjort åt försäkringsbolaget If visar att 3,3 procent av befolkningen saknar hemförsäkring.
Det är vanligast att de som bor i hyresrätter saknar hemförsäkring, där nästan 9 procent är har en oförsäkrad bostad. Det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället där lågutbildade utrikesfödda män är överrepresenterade.

Hyresvärdarna borde kunna kräva att hyresgästen har en hemförsäkring

Jenny Rudslätt som är hem- och villaexpert på försäkringsbolaget If föreslår att lagen ändras. Hyresvärdar borde ha rätt att kräva att deras hyresgäster har en hemförsäkring. Hemförsäkringen säkerställer att du har någonstans att bo under tiden huset måste saneras eller renoveras. Dessutom ersätter den saker som man har förlorat.
Idag saknar hyresvärdarna lagstöd när det gäller krav på hemförsäkring. Det finns hyresvärdar som kräver att hyresgästen har en hemförsäkring när de skriver på hyreskontraktet. Samtidigt vet de att hyresgästen när som helst kan säga upp hemförsäkringen.
Att över 3 procent saknar försäkringsskydd är ett stort problem och branschorganisationen Fastighetsägarna vill därför se över lagen.
Marie Öhrström, chefsjurist på branschorganisationen Fastighetsägarna tycker att man borde utreda om det behövs ett utökat försäkringsskydd eller om man till och med ska lagstifta om det. Hon tror dock inte att det är möjligt att införa någon form av obligatorisk försäkring eller om det är rätt väg att gå.

Hemförsäkringen täcker mycket mer än förstörda ägodelar eller stöld

Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen tror inte heller på att lagstadga hemförsäkringen, framför allt inte om det enbart skulle gälla hyresgäster. Om det skulle vara ett krav som gäller alla i landet så kanske det skulle fungera. Hyresgästföreningen råder alltid till att man tecknar en hemförsäkring. Men man undrar varför en del inte gör det.
Jenny Rudslätt på If tror det är okunskap om försäkringens fördelar som gör att man inte har en hemförsäkring. Många låter bli att skaffa hemförsäkring för att de inte har så mycket saker, men många vet inte att hemförsäkringen täcker mer än förstörda ägodelar och stöld.
Vid exempelvis en brand bekostar försäkringsbolaget If ett nytt boende i upp till två år. Dessutom hjälper försäkringsbolaget till att hitta en tillfällig bostad. De flesta försäkringsbolag har liknande villkor.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]