Amorteringskravet för bostäder påverkar unga köpare

Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Finansinspektion presenterade under 2017 sitt förslag till ett ändrat amorteringskrav till 2018. Amorteringskravet ska bygga dels på hur mycket du tar i bolån i förhållande till inkomsten, men även hur stor andel av fastighetens värde du lånar till. Förslaget välkomnas men kan slå hårt mot par med som bara har en inkomst och yngre bostadsköpare.

Den 30/11 beslutade regeringen att rösta ja till införande av nytt amorteringskrav. Boupplysningen har därför skrivit en mer aktuell artikel om vad det nya amorteringskravet kommer innebära

Nytt amorteringskrav drabbar låginkomsttagare

Förslaget är konstruerat så att de som lånar över 4,5 gånger hushållets inkomst måste amortera mer. Lånar du över 4,5 gånger och till 70% eller mer av fastighetens värde måste du betala 3% i amortering. Lånar du till 50% måste du amortera 2%. Det här är att jämföra med amorteringskravet idag som ligger 1% under detta förslag, vilket också kommer gälla för de som lånar under 4.5 gånger sin inkomst.

Tänk på! Förslaget tros slå hårdast mot de par med en inkomst och yngre med lägre inkomst. Om förslaget skulle införas kan det därför vara bra att ansöka om lånelöfte innan reglerna träder i kraft.

Kritiken som framförs mot förslaget är att det hindrar de par med en inkomst och yngre lågavlönade ytterligare från att köpa bostad. Finansinspektion räknar dock med att det bara påverkar 14% av bostadsköparna, i jämförelse med det förra amorteringskravet som påverkade 60%. För de som drabbas blir dock skillnaden markant:

Exempel: Anna och Kalle som tar ett bolån på 75% av bostadens värde idag kommer behöva amortera 2% varje år. Om lånet är på 1 000 000 kr blir alltså amorteringen 20 000 kr. Om de skulle ta samma lån med det nya amorteringskravet och lånet är mer än 4,5 gånger deras inkomst blir amorteringen 30 000 kr. Den nya amorteringen skulle alltså bli 1,5 gånger så stor!

Hur du undviker att drabbas av de nya reglerna

Om det nya amorteringskravet blir verklighet återstår att se. Skulle det ske finns det dock en del tips för att undvika att betala den extra procent som detta innebär:

  • Köp billigare. Det enklaste sättet att undvika att drabbas är att inte köpa allt för centralt eller stort. Om du köper en billigare bostad behöver inte lånebeloppet överstiga 4,5 gånger din inkomst.
  • Spara kapital. Börja redan nu att spara kapital för att betala en så stor del som möjligt av bostaden. Både det nya amorteringskravet och det redan gällande utgår från hur stor del av bostadens värde du belånar. Lånar du mindre blir självklart även amorteringen mindre.
  • Ta lånet innan beslutet. Om förslaget genomförs drabbas bara de som tecknar bolån efter införandet. Om ett nytt amorteringskrav blir aktuellt kan det vara motiverat att påskynda din process med att köpa bostad för att få bolånet innan beslutet genomförs.

Gör du allt detta bör du inte drabbas allt för hårt av de nya reglerna. Punkterna utgör även en grund för en bättre privatekonomi, vilket är avsikten med amorteringskraven. Även om det kan drabba dig så är det avsett för att hjälpa svenskar att undvika överbelåning – en god avsikt. Läs mer om det nuvarande amorteringskravet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]